E hënë, 24/06/2024, 18:08
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Tefsirë

Artikuj në kategori: 48
Artikujt e shfaqur: 37-48
Faqet: «- 1 2 3 4

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet

Shkruar nga Hasan Abbaz (Nga arabishtja: Bahri Curri) e martë , 02 maj 2006 Renditja e saj në mus’haf: 24.
Emri i saj: Surja (kaptina) Nurë.
Numri i ajeteve: 64.
Zbritja e saj: Transmetohet nga Ibn Abbasi dhe Ibn Zubejri, të cilët kanë thënë: “Surja Nurë ka zbritur në Medinë.”

Tefsirë | Views: 641 | Added by: shpend-xhelili | Date: 15/08/2009 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë:
“(Kjo është) Kaptinë të cilën Ne e shpallëm dhe Ne e bëmë detyrim të domosdoshëm (zbatimin e dispozitave që theksohen në të) dhe Ne parashtruam në të argumente të qarta në mënyrë që të merrni mësim. (dispozitë obliguese është që) Laviren dhe lavirin t’i rrahni, secilin prej tyre me nga njëqind të rëna, dhe në zbatimin e dispozitave të Allahut mos u tregoni zemërbutë ndaj atyre dyve, nëse jeni që besoni Allahut dhe botës tjetër. E gjatë zbatimit të ndëshkimit ndaj tyre, le të jenë të pranishëm një numër besimtarësh.” [Nurë, 1-2]

Tefsirë | Views: 561 | Added by: shpend-xhelili | Date: 15/08/2009 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë:
“Laviri nuk do të duhej të martohej me tjetërkë, pos me ndonjë lavire ose idhujtare, e me laviren nuk do të duhej të martohet kush, pos ndonjë lavir o idhujtar. Ajo (kurvëria ose martesa me të) është e ndaluar për besimtarët.” [Nurë, 3]

Tefsirë | Views: 619 | Added by: shpend-xhelili | Date: 15/08/2009 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë:
“Ndërsa, ata të cilët shpifin për gra të veta dhe nuk kanë dëshmitar tjetër pos vetes, dëshmimi i çdonjërit prej tyre është: të betohen katër herë në Allahun se e thonë të vërtetën. E pesta (herë e betimit) është: Mallkimi i Allahut qoftë mbi të nëse ai gënjen. E nga ajo (gruaja e shpifur) largohet dënimi, nëse katër herë betohet në Allahun se ai (shpifësi) gënjen.

Tefsirë | Views: 919 | Added by: shpend-xhelili | Date: 15/08/2009 | Comments (0)

Me të vërtetë Kurani është libri i jetës me norma dhe principe bindëse e praktike, të punës, moralit dhe bashkësisë. Ai është burim gjallërues, shërues dhe këshillues për ata që janë gjallë. Këtë, surja “Ja Sin” e thotë kështu: “...Shumica e tyre meritojnë dënimin Tonë, se ata nuk besojnë.” (Vargu 7)

Tefsirë | Views: 1069 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

1. Pasha kohën!
2. Me të vërtetë që njeriu është në humbje të plotë,
3. Përveç atyre që besojnë dhe punojnë mirësi e drejtësi, edhe që e këshillojnë njëri-tjetrin për El-Hak,edhe që e këshillojnë njëri-tjetrin të jenë të durueshëm. El-Asr 1-3

Tefsirë | Views: 674 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

1. “Thuaj:O ju pabesimtarë!
2. Unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju!
3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që adhuroj unë!
4. Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që adhuroni ju!
5. Po as ju nuk do të jeni adhurues të Atij që adhuroj unë!
6. Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (Islamin, që i përmbahem)!”

Tefsirë | Views: 712 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Sar'a është sëmundje shpirtërore e cila rrjedh (buron) nga ndikimi (prekja) i xhinit-shejtan (të marrit ograk) ku i sëmuri çdoherë nuk është i vetëdijshëm për fjalët e tij që i flet, psikikisht është i desekuilibruar, nuk mund të mbajë mend, fizikisht nuk është stabil dhe nuk mund të kontrollohet në lëvizjet dhe veprimet. Kjo është një lloj çmendurie, epilepsie apo një lloj tjetër çrregullimi psikofizik. Mttnd të shkaktohet nga ndikimi (veprimi) i xhinëve të këqinj nga shkaqe të ndryshme.

Tefsirë | Views: 2455 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

1- “E, përgëzoji ata që besuan dhe bënë vepra të mira, se ata do të jenë në xhenete në të cilët rrjedhin lumenj. Sa herë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë: "Ky është që me të u ushqyem edhe më parë". Ngase, u sillet ushqim i ngjashëm (vetëm në formë, e jo edhe në shije). Aty do të kenë ata bashkëshorte të pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë.” (Bekare, 25)

Tefsirë | Views: 1152 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

16:90. All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.

Ajete nga tema "14. Bëmirësia":
zgjodhët ajetin (ajetet): 2 (Bekare): 44,177

Tefsirë | Views: 715 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

2:177. Nuk është tërë e mira (e kufizuar) të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, por mirësi e vërtetë është ajo e atij që i beson All-llahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librit, pejgamberëve dhe pasurinë që e do, ua jep të afërmve, bonjakëve, të vërfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimin e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertit dhe të tillët janë ata të devotshmit.

Tefsirë | Views: 665 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

2:45. Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz, vërtet, ajo është e madhe (vështirë), por jo edhe për ata që kanë frikë (Zotin).
2:103. E sikur të kishin besuar ata dhe sikur të ishin ruajtur (prej mëkateve), po të dinin, shpërblimi prej All-llahut do të ishte shumë më i dobishëm.

Tefsirë | Views: 693 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024