E premte, 19/07/2024, 05:40
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Fikh

Artikuj në kategori: 46
Artikujt e shfaqur: 1-12
Faqet: 1 2 3 4

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet

Veshja e muslimanes është një çështje shumë delikate, posaçërisht për kohën tone, ku shumë shoqëri dhe rrethe trupin e femrës e konsiderojnë si një nga metodat më të sukseshme për të arritur qëllimet e tyre, qofshin fitimprurëse apo diçka tjetër...

Fikh | Views: 1720 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/03/2010 | Comments (0)

Për shkak të afrimit të Bajramit të Ramazanit, të cilin Allahu e ka bërë për ne dhe për të gjithë muslimanët lumturi, krenari, begati dhe nder, vëllezër të dashur musliman po i përmendim disa rregulla dhe sunete, të cilat i kryen besimtari ditën e Bajramit...

Fikh | Views: 987 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/03/2010 | Comments (0)

Zekatul fitri në Ramazan është emërtuar kështu për shkak se për të është Fitrër Bajrami dhe lidhja me të është si lidhja e diçkaje me shkakun e saj. Argument për obligimin e tij është Kurani, Suneti dhe Ixhmaja. Allahu i Madhëruar thotë: ...

Fikh | Views: 1075 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/03/2010 | Comments (0)

Namazi i teravive është sunet për burra dhe për gra. Fjala "teravi” është shumës i fjalës "teruihatun” e cila rrjedh nga fjala "rahatun”, që do të thotë çlodhje, pushim. Imam El Fejumi në "Misbahul munir” dhe imam Ibnul Mendhuri në "Lisanul arab” shpjegojnë se namazi i teravive është quajtur kështu...

Fikh | Views: 1065 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/03/2010 | Comments (0)

Sheriati islam i ka dhënë rëndësi të madhe gruas muslimane, me qëllim që ta mbrojë feminitetin e saj, ta bëjë krenare dhe me pozitë të rëndësishme në shoqërinë në të cilën jeton. Të gjitha kufizimet që i janë bërë në veshjen dhe zbukurimin e saj, janë me qëllim të ndërimit të saj,...

Fikh | Views: 1764 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/03/2010 | Comments (1)

Ekziston një polemikë e gjërë ndërmjet juristëve islam (fukahave), si në kohët e hershme, por edhe tani, rreth çështjes së ngritjes së duarve gjatë tekbireve në namaz. Ky është edhe shkaku se pse reflektohet kjo polemikë edhe në praktikën e muslimanëve që kohëve të fundit është prezente edhe në trojet tona...
Fikh | Views: 1283 | Added by: shpend-xhelili | Date: 20/03/2010 | Comments (0)

O robër të Allahut! Nuk kujdesen për të falur namazin me xhemat në xhami, përveç burrave të vërtetë. E nuk e lenë namazin me xhemat vetëm se munafikët, gratë apo ato që janë të justifikuar. Pasi që ikën Ramazani shumë e lenë namazin me xhemat. Përse u ndërtuan xhamitë o besimtarë?!...
Fikh | Views: 1307 | Added by: shpend-xhelili | Date: 20/03/2010 | Comments (1)

1. Ngrënia e ushqimit me erë të keqe (hudhra, qepë) para vajtjes në xhami.
2. Vajta në xhami duke ecur shpejt ose duke vrapuar nga frika se do të ikë namazi pa u falur.
3. Thënia e tekbirit fillestar në ruku (duhet thënë në kijam). 4. Murmuritja e nijetit ose shqiptimi i tij me zë të ulët.
Fikh | Views: 1310 | Added by: shpend-xhelili | Date: 20/03/2010 | Comments (0)

Gruas që i vdes burri, duhet të mbetet në shtëpinë e burrit (nëse është e banuar) dhe nuk duhet të dalë prej saj, përveç në raste nevojash urgjente, si p.sh: shkuarja në siptal, nëse sëmuret, si dhe blerja e ushqimeve dhe veshmbathjeve te nevojshme, nëse nuk ka kush t’i blejë apo t’i kryej këto punë.

Fikh | Views: 1253 | Added by: shpend-xhelili | Date: 19/03/2010 | Comments (0)

Hajzi është një gjak i cili paraqitet tek femrat çdo muaj, sipas natyrshmërisë pa kurrfarë shkaku, në kohë të caktuara. 1. Hajzi, nuk ka vit të caktuar, por kur femra të shohë gjakun e hajzit, ajo është me hajz edhe në qoftë se është më e vogël së nëntë vjeç ose më e madhe se pesëdhjetë vjeç.

Fikh | Views: 1640 | Added by: shpend-xhelili | Date: 19/03/2010 | Comments (0)

Çdo musliman ka nevojë të dijë disa rregulla për t’u përgatitur për namaz, pasi namazi është një adhurim i madh dhe për muslimanin duhet që kur të falë namazin të jetë në formën më të bukur. Namazi falet me xhemat apo veçmas, siç thotë Pejgamberi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!): " Namazi me xhemat është më i vlefshëm 27 herë se sa namazi veçmas.”

Fikh | Views: 1487 | Added by: shpend-xhelili | Date: 19/03/2010 | Comments (0)

1. Leximi i sures Sexhdeh dhe Insan në namazin (farzin) e sabahut të ditës së xhuma. Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: "I Dërguari i Allahut në sabahun e ditës së xhuma lexonte suret Sexhde dhe Insan” (Transmeton Buhariu). 2. Të shtuarit e salavateve mbi të Dërguarin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) natën e xhumasë dhe gjatë ditës.

Fikh | Views: 1896 | Added by: shpend-xhelili | Date: 19/03/2010 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024