E shtunë, 10/12/2022, 02:29
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Fikh

Artikuj në kategori: 46
Artikujt e shfaqur: 13-24
Faqet: «- 1 2 3 4

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet
Fukahatë janë në ujdi (ixhma) se është i lejuar leximi i Kuranit përmendësh pa abdest, por abdesti në këtë rast është i preferuar (mustehab).1
Imam Neveviu, në një libër që flet rreth normave të leximit të Kuranit, të quajtur “Et-Tibjan fi adabi hameletil Kuran”, thotë:
Fikh | Views: 1134 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

Leximi i Kuranit duke qenë shtrirë është i lejuar, ashtu siç lejohet leximi i tij pa abdest. Argument për këtë kemi ajetin kuranor, ku Allahu i Lartësuar, kur flet për muslimanët dhe cilësitë e tyre, thotë: “Ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë):
Fikh | Views: 1054 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

Uji i ndyrë llogaritet uji që ka ndryshuar erën, shijen ose ngjyrën me diçka të papastër. Dispozita sheriatike e këtij uji është se nuk lejohet ta përdorim për të larguar xhynybllëkun ose për abdes.
Fikh | Views: 975 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

Namazi vlerësohet si adhurimi më i rëndësishëm me të cilin Allahu i Lartësuar na obligoi pas dy dëshmive. Për këtë edhe fukahatë, kur i shtjellojnë dispozitat e fikhut,  fillojnë me sqarimin e dispozitave që kanë të bëjnë me këtë adhurim mjaft të rëndësishëm.  Por pasi që  pastërtia është kushti thelbësor për vlefshmërinë e namazit dhe ajo llogaritet çelës i tij, ashtu si thotë Resulullahu:
Fikh | Views: 1028 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

1. Për udhëtarin është e ligjshme shkurtimi i namazit me rastin e daljes nga vendbanimi i tij. Buhariu në përmbledhjen e koleksionit të tij shënon se Aliu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) kishte dalë nga Kufa dhe shkurtoi namazin e ai i shihte vendbanimet. Ndërkaq me rastin e hyrjes i është thënë se kjo është Kufa ai u tha: "Derisa të hymë në të".
Fikh | Views: 777 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

Këto janë disa çështje të rëndësishme që duhet t’i dijë njeriu para dhe pasi t’i dhurojë Allahu i Lartësuar atij fëmijë. Jam ndalur shkurtimisht, duke përmendur çështjen, dispozitën e saj  dhe duke u argumentuar me fjalët e Allahut të Lartësuar ose me hadithin e të Dërguarit të Tij, duke e lutur Allahun që t’i bëjë dobi myslimanëve.
Fikh | Views: 749 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (1)

1.  Namazi të largon nga të shëmtuarat dhe të irituarat.
 Allahu xhele shanuhu thotë: “Vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irituarat, e përmendja e Allahut është më e madhja (e adhurimeve); Allahu e di ç’punoni ju.”2. Namazi është vepra më e mirë pas shehadetit (fjalës ‘La ilahe il Allah’)
Fikh | Views: 1484 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

1.Të qefinoset në tre copa të cilat të vendosen njëra mbi tjetrën. Vendoset i vdekuri në të (në qefin) dhe më pas mbështillet copa e sipërme, fillimisht nga krahu i djathtë dhe i vendoset të vdekurit mbi gjoks, pastaj  mbështillet nga krahu i majtë. Po në këtë mënyrë veprohet edhe me dy copat e tjera. Pastaj mbështillen të tri copat së bashku të dala mbi kokë dhe nën këmbë e më pas lidhen. Është mirë që copat e qefinit të lyhen me erë të mirë.
Fikh | Views: 554 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

I falet namazi i xhenazes muslimanit, i madh qoftë apo i vogël, mashkull apo femër.
 I falet namazi fëmijës i cili ka dështuar nga nëna shtatzënë, n.q.s i ka mbushur 4 muaj.
Fikh | Views: 1052 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (1)

Është uaxhib (detyrë) që të vdekurit t`i lahet i tërë trupi me ujë deri sa të pastrohet, por më mirë është të veprohet si më  poshtë :
1. Të vendoset kufoma mbi diçka në të cilën do të lahet dhe të jetë pjesa e këmbëve më e ulët nga pjesa e krahëve.
Fikh | Views: 755 | Added by: shpend-xhelili | Date: 16/10/2009 | Comments (0)

Allahu i Madhëruar e bëri prerjen e Kurbanit,  si rikujtim për ngjarjen që i ndodhi Ibrahimit (alejhi selam)  dhe të birit të tij Ismailit (alejhi selam), si dhe për të treguar se nëse Allahu kërkon diçka prej robit të Tij, zbatimi i këtij urdhëri duhet të jetë më i dashur për besimtarin sesa vetë ai, se pasuria e tij dhe se mbarë bota.

Fikh | Views: 725 | Added by: shpend-xhelili | Date: 27/09/2009 | Comments (0)

Veshja e muslimanes është një çështje shumë delikate, posaçërisht për kohën tone, ku shumë shoqëri dhe rrethe trupin e femrës e konsiderojnë si një nga metodat më të sukseshme për të arritur qëllimet e tyre, qofshin fitimprurëse apo diçka tjetër. Gjithashtu, sot kemi një shpejtim të pabesuar të kreativitetit dhe modës rreth veshjeve të femrës, saqë vështirë që mund të përcillet nga dikush.

Fikh | Views: 564 | Added by: shpend-xhelili | Date: 27/09/2009 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2022