E martë, 23/04/2024, 23:40
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Mësime ditore

Artikuj në kategori: 43
Artikujt e shfaqur: 13-24
Faqet: «- 1 2 3 4

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet

"Vërtet që numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë muaj në vit, ashtu siç u urdhërua nga Allahu ditën kur Ai krijoi qiejt dhe tokën; nga këta, katër janë të shenjtë. Kjo është feja e drejtë dhe mos i bëni padrejtësi vetes suaj në." (Teube, 36)...

Mësime ditore | Views: 617 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/11/2010 | Comments (0)

Ebu Hurejr tregon: E pyetën Pejgamberin, sallallahu alejhi ve sel-lem: cilët punë janë më të vlefshme? Ai tha: "Besimi në Allahun dhe të dërguarin e Tij. U tha: më pastaj? Tha: "lufta në rrugë të Allahut" u tha: e më pastaj? tha: "haxhi i pranuar". (Shënon Buhariu).

Mësime ditore | Views: 540 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/11/2010 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë:
"E kryenie haxhin dhe umrenë për hir të All-llahut,..." Bekare-196
"dhe vizita (për haxh) e kësaj Faltoreje (e cila është detyrë) për këdo që ka mundësi ta përballojë rrugën. E kush nuk beson, Allahu nuk ka nevojë për askënd."(Aliimran, 97) "Dhe thirr ndër njerëz për haxhin, se të vijnë ty këmbësorë e edhe kalorës me deve të rraskapitura që vijnë prej rrugëve të largëta." Haxh-27

Mësime ditore | Views: 525 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/11/2010 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë:
"Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe." (Maide, 3)
"Pasha atë që dëshmon dhe të dëshmuarën!". (El-Buruxh: 3)...

Mësime ditore | Views: 1148 | Added by: shpend-xhelili | Date: 14/11/2010 | Comments (2)

Allahu i Lartësaur thotë:
"Dhe (mua më shpallet) se vërtet xhamitë janë të veçantë për të adhuruar Allahun. E mos adhuroni në to askënd tjetër me Allahun.”(Xhin, 18)
"E drejtë e përkujdesjes së xhamive të Allahut është vetëm e atij që i ka besuar Allahut dhe Ditës së Fundit e që e falë namazin, jep zekatin e nuk i frikësohet askujt përveç Allahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë).” (Teube,18)
Mësime ditore | Views: 883 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/11/2010 | Comments (0)

Allahu i Lartësaur thotë:
"Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juvem (me shprëblim). Më falënderoni e mos Më mohoni”. (El-Bekare: 152).

"…(e porositëm) Të jeshë mirënjohës ndaj Meje dhe ndaj dy prindërve tu, pse vetëm tek Unë është kthimi juaj”. (Lukman: 14).
Mësime ditore | Views: 919 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/11/2010 | Comments (0)

Allahu i Lartësaur thotë:
"Thuaju besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit), …". (En-Nur: 30).
"Dhe mos ia ngul sytë bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëmë të kënaqen disa prej tyre (mosbesimtarë), e për t'i sprovuar me të, sepse shpërbimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm". (Taha: 131)...

Mësime ditore | Views: 1050 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/11/2010 | Comments (0)

Allahu i Lartësaur thotë:
"Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhennet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit. Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit". (Ali Imran: 133- 134)...

Mësime ditore | Views: 836 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/11/2010 | Comments (1)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Allahu i Lartësuar thotë:
" ... O Zoti im, shtoma dijeninë!" (Ta-ha, 114)
"... Allahu të shpalli ty Librin (Kuranin) dhe Urtësinë e plotë, si dhe të mësoi atë që nuk e ke ditur. Dhuntia e Allahut për ty është shumë e madhe." (Nisa, 113) "Përkundrazi! Ai (Kurani) është shpallje e qartë në zemrat e atyre, të cilëve u është dhënë dija. Shpalljet Tona i mohojnë vetëm keqbërësit." (Ankebut, 49)

Mësime ditore | Views: 994 | Added by: shpend-xhelili | Date: 25/10/2010 | Comments (0)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Allahu i Lartësuar thotë:
"Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Tij, duke mbajtur drejtësinë. S’ka zot tjetër përveç Atij, të Plotfuqishmit, të Urtit." (Aliimran: 18)
"... Thuaj: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?! Vetëm mendarët i pranojnë këshillat!" (Zumer, 9)...

Mësime ditore | Views: 985 | Added by: shpend-xhelili | Date: 24/10/2010 | Comments (0)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Allahu i Lartësuar thotë:
"... All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju...". (El-Bekare: 185).
"All-llahu dëshiron t'ju lehtësoj (dispozitat), e megjithatë njeriu është i paaftë (për t'u përballuar epsheve)". (En-Nisa: 28)...

Mësime ditore | Views: 774 | Added by: shpend-xhelili | Date: 23/10/2010 | Comments (0)

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Allahu i Lartësuar thotë:
"Ata që e hanë kamatën (ditën e gjykimit), nuk ngrihen ndryshe vetëm se si ngrihet ai i çmenduri nga të prekurit e djallit. (kjo ndodh kështu) ngase thanë: "Tregtia është njësoj sikurse edhe kamata"! E Allahu e ka lejuar tregtinë, por e ka ndaluar kamatën." (Bekare, 275)...

Mësime ditore | Views: 951 | Added by: shpend-xhelili | Date: 22/10/2010 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024