E mërkurë, 18/09/2019, 17:20
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Emra musliman

Emrat mashkullor musliman prej: N deri te: Z
Disa nga emrat personal të muslimanëve dhe muslimaneve
 
 ".dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape (të këqija)." (El Huxhurat, 11)
 
"Ditën e Gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve. Andaj, emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur" (Transmeton Buhariu)
Dispozitat mbi foshnjen e posalindur Është Sun-net që foshnjës së posalindur prindi t'ia lexoj Ezanin në veshin e djathtë ndërsa Ikametin në veshin e majtë.
 
Transmeton Ebu Rafiu se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. kur lindi Fatimeja ia ka lexuar Ezanin Hasanit. (Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu) Është Sun-net që foshnjes së posalindur t'i përshkohen buzët me hurme, ashtuqë diç prej grimcave të arrijë në barkun e saj.
Transmeton Ebu Musa: "Më pat lindur një foshnje të cilën e dërgova te Pejgamberi s.a.v.s. me çrast e emërtoi Ibrahim dhe ia përshkoi buzët me hurme" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi) T'i qethen flokët në ditën e shtatë si dhe të bëhet emërtimi në këtë ditë.
 
Transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. bijes së tij Fatimes i ka thënë: "Mati flokët e Hyseinit dhe jep sadaka në vlerën e argjendit aq sa peshojnë ato". (Transmeton Ahmedi) Mirë është të therret akika (dash apo dele) ditën e shtatë. Sipas disa dijetarëve kjo gjë mund të bëhet edhe gjatë kohës së fëmijërisë.


"N"

Nadir.........

Naim.........

Nafi.........

Naif.........

Nasir.........

Nasrudin............

Nashid...............

Nazif.................

Nazim................

Nazmi................

Nebih.................

Nebil..................

Nedim................

Nehar................

Nehat................

Neim.................

Nekib.................

Nerkez...............

Nesib.................

Nesim................

Nesuh................

Nevzat...............

Nexhat...............

Nexhatudin.........

Nexhdet.............

Nexhib........

Nexhmudin....

Nexhmi.......

Nezir.........

Nijaz.........

Nizami........

Nuh.........

Numan.......

Nuri.........

Nuridin.......

Nusret........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I rrallë, personalitet i rrallë

I begatshëm, i freskët, i ndieshëm

I dobishëm

Të butët e veshit, pjesa e varrur

Ndihmues

Ndihmës feje

Vjershtar, këngëtarë

I pastër

Vargues rreshtash vjershash

Ai që thurrë vjersha, poet

I pashëm, i origjinës së mirë

I familjes fisnike shembëlltyrë

Shok, mik i besueshëm

Mikëpritës, bujar, ditorë

Gdhendës guri, skulptorë, skalitës

Gjendjemirë, përjetim e kënaqësi

Ai që prinë, prise, kryetarë

Lloj luleje

I familjes së ndershme, fisnik

Aromatic, erë e këndshme

I sinqertë, serioz

Lindje e re

Shpëtim

Shpëtim feje

Guzimtar, (vend në Arabinë Saudite)

I ndërshem, i origjinës së mirë

Yll feje

Ylltarë

Predikues, ai që tërheq vërejtje

Kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç

Ai që vë rend, rregull, sistem

Emër i një pejgamberi

Begati, (ngjyrë e kuqe, all si gjaku)

I ndershëm

Drita e fesë

Ndihmë, fuqi e fituar në nevojë

"O"

Omer........

Osman.......

Orhan.......

(ar)

(ar)

(tur)

Emër i halifit tëdytë

Emër i halifit të tretë

Emër personal

"Q"

Qahil.........

Qamil........

Qashif........

Qazim........

Qemal........

Qerim.......

Qerkin........

Qenan........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

Pjesa më e lartë e shpinës; mosha e burrërisë

I përsosur, i plotë

Zbulues, sqarues

I qetë, i heshtur, ai që mban vendin në hidhrim

Përsosnëri

Bujarë, fisnik, dorëdhënës

I vrazhd, jo i shkëlqyer

Me u fshehë, me u ruajtë, me u masku

"R"

Rabit.........

Ragib........

Rafet.........

Rafiz.........

Raif.........

Ramadan.....

Ramiz.......

Rasim.......

Rashid........

Refik........

Rejhan........

Remzi.......

Resul........

Reshad.......

Rexheb.......

Reuf........

Rezak.......

Rifat.........

Rijad.........

Riza.........

Rizvan........

Rushdi........

Rufet.........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Ligë, lidhje, lidhës

Lakmues, ai që dëshiron

Zbërthyes, thye; zhdukë

Largua prej vedi

Arritë, tejkalua; i mëshirshëm

Muaji i nëntë hixhrije (vapë e madhe)

Ai që ka aftësi në shprehje; i dukshëm Fotografist, vizatorë

Pjekuri në të vërtetën

Shok i rrugës, bashkëudhëtarë

Bimë aromatike

Simbolik, i shkruar me shifra; alegorik

I dërguar, pejgamber

I pjekuri në të kuptuar

Turprua nga respekti (emër i majit të shtatë hixhrije)

Shumë i mëshirshëm, shpirtmirë

Furnizues

Ngritje, lartësim, nderë

Kënaqësi, pajtueshmëri

Pëlqye, i kënaqur

Kënaqësi, pajtueshmëri

I rrugës së drejtë, i drejtë

Mëshirë, butësi, ndiesi

"Rr"

Rrahim.......

Rrahman......

Rrustem.......

(ar)

(ar)

(per)

I mëshirshëm

Mëshirëgjërë

Hero Persian, iranian

"S"

Sabahudin.....

Sabit.........

Sabir.........

Sabri.........

Sadik........

Sadudin.............

Sadullah.............

Sadrudin............

Sadri.................

Safer.................

Safvet........

Said.........

Sakib........

Salahudin......

Salih.........

Salim........

Sami.........

Samir........

Sani.........

Saxhid........

Saud..................

Sead..................

Seid...................

Sejdi..................

Sejfi...................

Sejfudin.......

Sejfullah......

Selim........

Selman.......

Selver........

Selajdin.......

Selatin.......

Sidki.........

Sinan........

Subhi........

Sulejman.....

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-

Agim feje

Stabil, i vendosur, i qëndrueshëm

I durueshëm

Ai që i takon durueshmërisë

I vërtetë, i sinqertë

Lartësi feje, fat feje

I lartë te Zoti, me fat te Zoti

Gjoks, parim, esencë feje

Gjoks i parë, përpara, ai që arrinë

Emër i muajit të dytë sipas hixhretit

I pastër, i zgjedhur, i kulluar

Lartësi, ai që arrin me u lartësuar

Afër, ai që qëndron pranë

Mirësi feje, ai që bën vetëm mirë

Ai që bën mirë, përmirëson, rregullon

I shëndoshë, i plotë, pa të meta

I ngritur, i lartësuar

Bashkëbisedues: -ngjyrë boide

Ujitës, ai që sjell ujin si vetima

Ai që bien në sexhde, kërkon falje

I fatshëm, i përparueshëm

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Fat, fatbardhësi

Shpatë, ai që i takon shpatës

Shpatë e fesë

Shpatë e Zotit

I shëndoshë, i plotë pa të meta

Emër i njeriut personal

I zoti, i parë

Shif; Selahudin

Shumësi i fjalës sulltan

Ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit

Fuqi, aftësi; brusha e dhëmbëve

I hershëm, agimor

Emër i një pejgamberi

"Sh"

Shaban.......

Shabi........

Shafi.........

Shahin........

Shasivar.......

Shaqir.......

Shebib........

Shehab.......

Shevqet.......

Shefik.......

Shevki........

Shemsi.......

Shemsudin....

Sherif........

Sheramet.....

Sheval...............

Shinasi..............

Shukri................

Shuajb...............

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(per)

(ar)

-

Emër i muajit të tetë hixhrije

Ai që i takon kombit, popullit

Shërues, si që shëron

Skyfer

Kalorës

Falënderues

Rinor, i ri

Flakë, dritë, ylli

Fuqi laftarake

I mëshirshëm, ai që ka mëshirë

Ai që anon diç

Diellor, ai që i takon diellit

Diell feje

Fisnik, i lartë, i xgjedhur

Shirimed: njeri luan

Emër i muajit të dhjetë hixhrije

I dishëm, ai që din

Falënderues, ai që falënderon

Emër i një pejgamberi

"T"

Tafil...................

Tahir..................

Tahsin................

Tajar..................

Tajib..................

Talat.........

Talib.........

Tarik.........

Taxhudin......

Tevfki........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijor, foshnjorë

Ai që pastron, i pastër

Përmirësues

Fluturues, pilot

I mirë, i zgjedhur, i shëndoshë

Fytyrë e ndritshme, e mirë

Nxënës, ai që kërkon dituri

Ai që troket vonë natën

Kurorë feje

Pëlqyeshmëri, përputhshmëri

"U"

Ubejdullah......

Uvejs.........

Uzejr.........

(ar)

(ar)

-

Përkushtues i vogël ndaj Zotit

Ai që mbështetë, kthehet

Emër i një personi të përmendur në Kur'an

"V"

Vahid........

Vasif.........

Vaxhid.......

Vedad........

Vehab........

Vehbi........

Vehihudin......

Vejsel........

Velid.........

Veli..........

Vezir..................

Vixhdan..............

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Një, i vetëm

Përshkrues

I gjetshëm, I mundshëm

I dashur, simpatik

Falës, ai që falë shumë gabimet

I dhuruar prej Zotit

Monotesist, ai që vetmon vetëm një fe

Emër i një udhëheqësi shpirtëror

Lindje e re, foshnje

Mik, ndihmës, kujdestarë

Ai që ndihmon në barrë, ministër

Njohje, vetëdije, ndërgjegje

"Xh"

Xhabir................

Xhafer................

Xhahid...............

Xhavid...............

Xhelal................

Xhelil........

Xhemaludin.....

Xhemil........

Xhemali.......

Xhemshid......

Xhemshir.....

Xhevad.......

Xhevdet.......

Xheviz........

Xhezir.......

Xhezair.......

Xhihan........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

Rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagët

Lum i vogël, deve e çmueshme

Punëtor i zellshëm, preciz; luftëtar

Dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë

Madhështor

Madhështorë, i shenjtë, i ndershëm

Hijeshi feje

I hijshëm, i bukur

Estetik

Emër personal

Emër i një sunduesi Persian

Shumë bujar, dorëdhënës

Mirësi, virtyt, ndjesi, meritim

Arrë

Ujdhesë; emër poeti arab

Grup ujdhesash

Bota

"Z"

Zahid........

Zahir.........

Zaim.........

Zerif........

Zekir.........

Zeki.........

Zenun.......

Zejnel.......

Zejnullah.....

Zejn.........

Zihni.........

Zija.........

Zijaudin......

Zuber........

Zuhdi........

Zufer.........

Zulfi.........

Zulfikar.......

Zuhri.........

Zekerija......

Zumer.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I matur, i ndaluar; jo i untë

I haptë, kjartë, publik

Prijës, udhëheqës

Mendjeprehtë, memorje të fortë

Përkujtues, i zgjuar

I zgjuar; i pastër prej të metave

Vetjak, i pavarur, vetvetiu

Stoli, zbukurim

Stoli e Zotit

Zbukurues

Mentarë, i talentuar

Me ndriçue, me shkëlqye

Ndriçues feje

I tërë, shkresë, regjistër

Jo lakmues, shpirt i gjerë

Treim; bujar; zotëri

aftësi, shkathtësi, gradë

Personifikim në heroizëm

Pjekuri, arritje; zgjatje

Emër i një pejgamberi

Grumbull, tubë, grup

Kategori: Emra musliman | Shtuar nga: shpend-xhelili (08/02/2010)
Klikime: 27462 | Komentet: 33 | Ranguar: 3.1/13
Gjithsejt komente: 331 2 3 4 »
0 Spam
33 islam  
A mund dem tregoni a osht emni Aryan emer musliman edhe cfar kuptimi ka.flm.

0 Spam
32 mirvete  
A esht Aron emer musliman???

0 Spam
31 lavdije  
qfare dmth kam emri lavdije ne quhen arabe??

0 Spam
30 naser  
a este ne kuran emri naser ju lutem dua pergjigjeje menjeher

0 Spam
29 fitore  
aaaaa osht ne kuran emri fitore

0 Spam
28 mevludin  
kuptimin e emrit edison dhe emrit loresa ju lutem flm.

0 Spam
27 vedat  
mfalni a ka munsi me dit dmth e emrit erdion flm

0 Spam
26 gazmend  
miredita.deshta te dij perkthimin e emrit te motres time NEAL qfar kuptimi ka,,ju faleminderit.

0 Spam
25 braimovikj  
altin qfar emri esht

0 Spam
24 arlind ramadani  
nese ka mundesi te na tregoni per kuptimin e emrit LORISA ju faliminderit per mirkuptim

1-10 11-20 21-30 31-33
Only registered users can add comments.
[ Regjistrohu | Hyr ]
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2019