E hënë, 16/09/2019, 22:08
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Emra musliman

Emrat mashkullor musliman prej: A deri te: M

Disa nga emrat personal të muslimanëve dhe muslimaneve

".dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape (të këqija)." (El Huxhurat, 11)

"Ditën e Gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve. Andaj, emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur" (Transmeton Buhariu)

Dispozitat mbi foshnjen e posalindur

Është Sun-net që foshnjës së posalindur prindi t'ia lexoj Ezanin në veshin e djathtë ndërsa Ikametin në veshin e majtë.

Transmeton Ebu Rafiu se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. kur lindi Fatimeja ia ka lexuar Ezanin Hasanit. (Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)

Është Sun-net që foshnjes së posalindur t'i përshkohen buzët me hurme, ashtuqë diç prej grimcave të arrijë në barkun e saj. Transmeton Ebu Musa: "Më pat lindur një foshnje të cilën e dërgova te Pejgamberi s.a.v.s. me çrast e emërtoi Ibrahim dhe ia përshkoi buzët me hurme" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

T'i qethen flokët në ditën e shtatë si dhe të bëhet emërtimi në këtë ditë. Transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. bijes së tij Fatimes i ka thënë: "Mati flokët e Hyseinit dhe jep sadaka në vlerën e argjendit aq sa peshojnë ato". (Transmeton Ahmedi)

Mirë është të therret akika (dash apo dele) ditën e shtatë. Sipas disa dijetarëve kjo gjë mund të bëhet edhe gjatë kohës së fëmijërisë.

"A"

Abdullah .....

Abdulatif............

Abdulaziz...........

Abdulbaki...........

Abdulfetah.........

Abdulgafur.........

Abdulhamid........

Abdulhakim........

Abdulhalim.........

Abdulkadir..........

Abdulkerim.........

Abdulmexhid.......

Abdulmelik.........

Abdulmumin.......

Abdulvehab........

Abdunnasir.........

Abdurrahim........

Abdurrahman......

Abdurrezak.........

Abdusselam........

Abas..................

Abdi..................

Abidin................

Abid..................

Adem................

Adil...................

Adnan...............

Advan...............

Afan..................

Agan.................

Agush................

Ahmed...............

Aud...................

Ajaz..................

Ajdin.................

Ajet...................

Ajetullah............

Ajni...................

Ajvaz.................

Akif...................

Akil...................

Ali.....................

Amar.................

Amir..................

Arif....................

Arsllan...............

Asad..................

Asaf..................

Asim.................

Ataullah.............

Atif...................

Avni..................

Azem...............

Azim................

Aziz.................

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

adhurues i Zotit

adhurues i Zotit (ledhatues)

adhurues i Zotit Fuqiplotë

adhurues i Zotit të përhershëm

adhurues i Zotit Triumfues

adhurues i Zotit Amnestues

adhurues i Zotit Falenderues

adhurues i Zotit të Urtë

adhurues i Zotit të Butë

adhurues i Zotit të Fuqishëm

adhurues i Zotit Fisnik

adhurues i Zotit të Famshëm

adhurues i Zotit Sundues

adhurues i Zotit Besnik

adhurues i Zotit Dhurues

adhurues i Zotit Ndihmues

adhurues i Zotit Mëshirues

adhurues i Zotit Mëshirëgjërë

adhurues i Zotit Furnizues

adhurues i Zotit Paqdashës

luan i zymtë

përkushtues, devotshmëri

adhurues në shumës

adhurues

emër i pejgamberit të parë; prej dheut

i drejtë

gjakpastër, fis i hershëm arab

i shpejtë, i shkathët

i pastër, i pa fajë

zotëri, i parë, feudal, aga

përfaqësues

i falenderuari, më i falenderuari

vizituesi, ai që vien kohë pas kohe

emër personal

i ndritshëm, i kjartë

shenjë, dokument

shenjë, dokument i Zotit

i njejti, origjinali, natyrali

shtëpiak, kujdestarë i ndërtesës

i qëndrueshëm, satbil, besnik

mentarë

i lartë, elegant

jetëgjatë, jeton shumë

urdhërdhënës

njohtës i mirë, i kuptueshëm

luan

i famshëm, fatmirë

i rreptë, i fortë

mbrojtës, rojtës

dhuratë e Zotit

i dhëmbshëm, mëshirues, i butë

ndëhmës

i madh, kolosal

i vendosur

i fuqishëm, krenarë

"B"

Bahri...............

Bahrudin......

Bahtijar...........

Bahtir..............

Bajezid............

Bajram............

Baki................

Bali .................

Basri...............

Bedri...............

Bedrudin..........

Behar..............

Behaudin.........

Behlul..............

Behxhet...........

Behram............

Bejta...............

Bejtullah...........

Bejzat..............

Beka................

Bektash............

Beqir................

Berat................

Besir................

Beshir...............

Bilal..................

Burhanudin........

Burhan..............

Bushra..............

(ar)

(ar)

(per)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

detarë, marinar

Ai që ka dituri për fe sa deti, deti i fesë

fatmir, me fat, faton

fatmir, me fat, faton

i ati i Jezidit

festë, festim

i përjetshëm

burrë, burrërorë, i hershëm

ai që shëh, optik, (vend në Irak)

hënor, hënë e plotë: shkëlqim

hënë e fesë; shkëlqim i fesë

lilëzim, koha e lulëzimit

stoli feje, zbukurim feje

i gëzuar, i disponuar

shkëlqim, bukuri, mirë

planeti mars

shtëpia

shtëpia e Zotit; Qabja

bardhosh, shkëlqim

ai që qëndron gjithnja

moshatarë, i një moshe

i hershëm, i pari fëmij

aktvendim i sulltanit

pamës, ai që ka dritë të shëndosh të syrit

lajmëtar i mirë, lajm i mirë

i lagur, i ujitur, i gjallë

argument i fortë feje

argument, dokument

lajm i gëzuar (myzhde)

"D"

Daut...............

Dehir...............

Demir..............

Dervish...........

Destan.............

Dergut.............

Dizdar.............

Durak..............

-

(ar)

(tur)

(per)

(ar)

-

(per)

(tur)

emër i një pejgamberi

natyralist, ateist, ai që mendon botën pa Krijonjës

hekuran, metelik

i thjesht, varfnjak, ai që s'mednon për këtë jet

idhnak, i mbushur me zemërim

urdhëdhënëskështjelle, kështjelltarë

vend ku qëndrohet, vendqëndrim

ai që qëndron në një vend, i ndaluar

"E"

Ebib...................

Ed-hem..............

Edib...................

Ejub..................

Ekrem................

Elez..................

Elmas................

Emin.................

Emir..................

Emrullah............

Enes..................

Enis...................

Enver.................

Esad..................

Esed..................

Eshref................

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Muaji i 11 i vitit kopt

I mbyllur në të zi

I edukuar, njerëzor

I një pejgamberi

Më fisniku, më i ndërshmi

më me shije, më i kënaqshëm

dijamant, stoli

besnik, i sigurt

udhëheqës, sundues

çështje e Zotit; urdhër i Zotit

adaptuar, mësuar

ai që të shoqëron, shoqëruesi

i ndritshëm, i kjartë

shumë fatlum

luan

i çmuar

F"

Fadil........

Fahri.........

Fahrudin......

Fahim........

Faik........

Faris.........

Faruk.......

Fazli........

Fehim.......

Fehmi.......

Fejzullah......

Fejza........

Ferhat........

Ferid.........

Feriz.........

Fetah........

Fet-hi........

Fexhri.......

Fevzi........

Fikret.......

Fikri.........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

i vlefshëm, i zgjedhur, elitë

mburje, krenari

mburje, krenari feje

i kuptueshëm, i zgjuest

tejklalues, ai që kalon të tjerët

kalorës, trim kalorës

dallues i së vërtetës. ai që ndan të drejtën

vlëfshmëri, ai që i takon vlefshmërisë

kuptues i mirë

kuptimtar

dhuratë e Zotit

dhuratë

gëzim, i gëzuar

i vetëm, i dalluar, i pa shoq

i fatshëm, më fat

triumfues, pushtues, gjykatës

ai që i takon triumfit, fitimit

mëngjesor, ai i mëngjesit

i shpëtuar, kalues, fitues

mendim, ide

mendimtarë

zemër, zemërore

"G"

Gafur........

Galib.........

Gani........

Garib........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

falës, ai që falë gabimin

mundës, ai që mund tjetrin

i pasur, i bëgatshëm, zengjin

i rrallë, i vetëm

"H"

Habib........

Hadi.........

Hafiz.........

Hajdar........

Hajrudin......

Hajrullah............

Hajra.................

Hakim................

Haki..................

Halid.........

Halim........

Halil........

Hamdi.......

Hamid.......

Hamza.......

Hanefi........

Haris.........

Harun.......

Harbin .......

Hasan.......

Hasib........

Hasim........

Hashim.......

Hatib........

Haxhi........

Hazir.........

Hidajet.......

Hifzi........

Hikmet.......

Hilmi.........

Himzi........

Hysejn........

Hysni........

Hysref........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

I dashur, dashnorë

Udhëzues, i drejtë

Ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur'anin

Guximtarë, trim, luan

Dobi feje, e mirë e fesë

E mirë e Zotit, mirësi e Zotit

Dobi, hajr, jo sherr

I urtë, filozof, gjykatës

I vërtetë, i drejtë

I përhershëm, i pa harruar

I butë, i dhëmbshëm

Mik i sinqert, besnik

Ai që falënderon

Falënderues

Luan

Ai që qëndron në të drejtën

Roje, rojtërë, mbikqyrës

Emër i një pejgamberi

Syth i hurmës

I mirë, i bukur, bukurosh

Fisnik, me origjinë të ndershme

Vendimtarë, definitiv

I shkathët

Ligjerues, ai që predikon

Vizitues i Qabes

I gatshëm, gjendje gadtishmërie

Udhëzim, në rrugë të drejtë

I ruajtur, i mbrojtur

Zgjuarësi, mprehtësi

Butësi, dhembshuri, ndijor

I fortë; mendjeprehtë, i dishem

Bukurosh i vogël, vogëlush i bukur

Ai që i takon bukurisë

I kënaqur, i gëzuar, i padamshëm

"I"

Ibrahim......

Idris........

Ihsan........

Ikball........

Ilhami........

Iljas........

Imri........

Imran........

Irfan.........

Isa..........

Isam.........

Isamudin.....

As-hak.......

Islam........

Ismail.......

Ismet.......

Izet.........

Izedin.......

-

-

(ar)

(tur)

(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

-(ar)

(ar)

-(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

Emër i një pejgamberi

Emër i një pejgamberi

Mirësi, zbukurim

Fat, (ar, ai që i mësyen një pune

Sygjestion, i frymëzuar, inspiruar

Emër i një pejgamberi

Habitor, i çuditshëm

Vend i banuar, jo shkretinë

Njohës i lartë

Emër i një pejgamberi

I ruajtur prej gabimeve

Ruajtës i fesë

Emër i një pejgamberi

Përkushtim, dorëzim, paqë

Emër i një pejgamberi

I mbrojtur prej mëkateve

Fuqi, krenari

Fuqi feje, krenari feje

"J"

Jahja..........

Jakub........

Jaser.........

Jashar........

Jetish........

Junus........

Jusuf.........

(ar)

-

(ar)

(tur)

(tur)

(ar)

(ar)

Jeton (emër i një pejgamberi)

Emër i një pejgamberi

I lehtë, pa vështirësi

Jeton

Arrinë, ai që arrinë diç

Emër i një pejgamberi

Emër i një pejgamberi

"K"

Kadir.........

Kadri.........

Kahriman......

Kajtaz.......

Kapllan......

Kasim..............

Kazaz........

Kenan........

Kurt........

(ar)

(ar)

(per)

(tur)

(tur)

(ar)

(per)

(ar)

(tur)

Mundësi, fuqi, aftësi

Mundësi, përcaktues

Trim, luftarak

Kësul, (ar) balenë

Tigër

Ai që ndan për qështje, ndasë

Mëndafshtarë

I fshehtë, (fis i hershëm arab)

Ujk; (vothë; këshilltarë)

"L"

Latif........

Lala.........

Lazim........

Lebib........

Lutfi........

Llukman............

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

-

I butë, i dashur, indieshëm

Shtëpijak i pallatit

I nevojshëm, domosdoshëm

I mençur, pjellorë

Ai që i takon butësisë, lehtësisë

Emër i një personi të përmendur në Kur'an

"M"

Mahir.......

Mahmud......

Maksud.......

Malik........

Maz-har......

Mazlum.......

Mebruk......

Mehdi........

Mehmed......

Memduh......

Memun.......

Mensur.......

Mervan.......

Merzuk.......

Mesud........

Mexhid.......

Mid-hat......

Milaim........

Milazim......

Mirza........

Miran........

Muaz.........

Mubarek........

Muhammed.........

Muharrem...........

Muhjidin.............

Muhsin...............

Muhtar...............

Mukbil................

Mulhaxh.......

Munib........

Munir........

Mumin........

Murad.......

Mursel...............

Murtez..............

Musa..................

Musab................

Mustafa..............

Muslihudin..........

Muslim.......

Muxhahid......

Muxhib.......

Muxhteba......

Muzafer.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(lar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

I mpreftë, i zgjuar, i sprovuar, ekspert

I falënderueshëm

Qëllim, i kërkuar

Posedues, sundues, pushtetmbajtës

Publikim, manifestim, qitje në dukje

Atij që i është bërë pa drejtë

I bekuar, fatuar, uruar

Drejtues, ai që udhëzon, idhëheqës

I falënderuar

I lavdëruar

I besueshëm, i suksesshëm, i fatshëm

I ndihmuar

Banor i krahinës "Merv" në Iran

I furnizuar me çka i nevoitet

I fatësuar, lartësuar

Fisnik, shpirtgjerë

Lavdatë

I përshtatshëm

I pandashëm, i nevojshëm-tur: gradë oficeri

Princ

Ushtrim, praktikë, trening

I mbrojtur, i vetëdishëm

I fatshëm, i bekuar

I ndëruar, lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë

I ndaluar, emër i muajit të parë sipas hixhrit

Ngjallës, rilindas i fesë

Ai që zbukuron, zbukurues

I zgjuar

I pranishëm, përvehtësues, simpatik

Teolog dhe haxhi

I kthyer, i mbështetur tek Zoti

I ndritshëm

Besimtar, ai që ka iman

Për qëllim, qëllimi

I dëgjuar

I zgjedhur, i veçuar

Emër i pejgamberit

I pathyer, i pashtruar, i palakuar

I zgjedhur, i dalluar

Përmirësues, reformator feje

I dorëzuar Zotit

Lauftëtar parë të drejtën

Ai që i përgjigjet thirrjes

I bekuar, i madhëruar

ngadhënjyes

Kategori: Emra musliman | Shtuar nga: shpend-xhelili (08/02/2010)
Klikime: 56124 | Komentet: 81 | Ranguar: 3.5/37
Gjithsejt komente: 811 2 3 ... 7 8 »
0 Spam
81 fatmir  
Pershendetje
ju lutem qe tme tregoni se emri fatmir a esht emet musliman apo jo pasi qr nuk asht ne listen e emrav musliman ktu ne ket faqr

0 Spam
80 dija  
selam alejkum emri ajan dhe anuar edhe enes ajan emra musliman dhe qfar domethanje kan

0 Spam
79 albanich girl  
cfar kuptimi ka emri rejan.ju lutem kam nevoj per ket emer

0 Spam
78 nita  
qfar demethenje ka emri edmond se shum me pelqn du tja vë emrin un djalit te halles e dua te di a asht emer musliman trgomni ju lutem

0 Spam
77 dani  
dua ta di kuptimin e emrit tim ramadan

0 Spam
76 dani  
dua te di ramadan kuptimin e tij

0 Spam
75 Valmira  
Ju Lutem kam nji pytje dua te di Cfar donmethanie ka emri DIAR Ju Lutem me
Tregoni se edhe nji muaj do lindi e nuk po vendors Dot ky emer me pelqen shum faliminderi

0 Spam
74 fitnete  
Selam desha tju pys per emrin Ersin Qfar kuptimi ka allahu ju shperblevt

0 Spam
73 sabedin  
nese mundet me dit emrin gjunejt qka don te thot emer islamik apo jo

0 Spam
72 arzike  
I pelqej po emri besnik cfar kuptimi ka

1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-79
Only registered users can add comments.
[ Regjistrohu | Hyr ]
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2019