E hënë, 16/09/2019, 21:07
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Emra musliman

Emrat femror musliman prej" I deri te: N
Disa nga emrat personal të muslimanëve dhe muslimaneve
 
".dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape (të këqija)." (El Huxhurat, 11)
 
"Ditën e Gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve. Andaj, emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur" (Transmeton Buhariu)
 
Dispozitat mbi foshnjen e posalindur Është Sun-net që foshnjës së posalindur prindi t'ia lexoj Ezanin në veshin e djathtë ndërsa Ikametin në veshin e majtë. Transmeton Ebu Rafiu se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. kur lindi Fatimeja ia ka lexuar Ezanin Hasanit. (Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)
Është Sun-net që foshnjes së posalindur t'i përshkohen buzët me hurme, ashtuqë diç prej grimcave të arrijë në barkun e saj.
Transmeton Ebu Musa: "Më pat lindur një foshnje të cilën e dërgova te Pejgamberi s.a.v.s. me çrast e emërtoi Ibrahim dhe ia përshkoi buzët me hurme" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
 
T'i qethen flokët në ditën e shtatë si dhe të bëhet emërtimi në këtë ditë. Transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. bijes së tij Fatimes i ka thënë: "Mati flokët e Hyseinit dhe jep sadaka në vlerën e argjendit aq sa peshojnë ato". (Transmeton Ahmedi)
 
Mirë është të therret akika (dash apo dele) ditën e shtatë. Sipas disa dijetarëve kjo gjë mund të bëhet edhe gjatë kohës së fëmijërisë.

"I"

Ibtisame......

Ifakate.......

Ifete.........

Ikballe.......

Ihsane........

Ilfe....................

Ibadete..............

Ilhame...............

Ilhane................

Ilme..................

Ilmudine............

Imade........

Imla.........

Irfane........

Inase........

Irhade........

Irshade......

Isame........

Islame.......

Isme........

Ismete.......

Izete........

Ihsane.......

Ilmije........

Ismije........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Buzëqeshje

Shërim, pushim, zgjim

Virxhinitet, pastërti, modesti

E fatshme

Mirësi, ajo që bën mirë

Miqësi, shoqërim mike

Adhurime, ajo që adhuron

E frymëzuar, e inspiruar

E frymëzuar, e inspiruar

Njohje, dituri

Dituri fetare

Bosht, shtyllë

Shpresa, pritja

Njohëse, e lartë

Përzemërsi, çiltërsi

Larje, pastrim

Mësim, tregim i rrugës se drejtë

E ruajtur prej gabimeve

Përkushtim, dorëzim, paqe

Nam, zë, fame

Pagabimshmëri, ruajtje nga gabimet

Fuqi, forcë, ndikim, krenari

Mirësi, ajo që bën mirë

Shkencore, e dijshme

Emrore, e lartë

"J"

Jakute........

Jamine.......

Jemine.......

Jesare........

Jumna ........

Jaldëze......

Jasmine.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

Safir, subin

Fatmire

E djathtë, progress, suqi, nam

Lehtësi, butësi,

Fat, dhunti, shenjë e mirë

Yjore, yll

Emër i një lloj luleje

"K"

Kablie.......

Kademe.......

Kadife........

Kadime.......

Kada........

Kadire........

Kadrije.......

Kadune......

Kaide.......

Kaime........

Kamere.......

Kamile........

Kanije........

Kanita........

Kaseme.......

Kasime......

Kashife.......

Katibe........

Kazime.......

Kebire........

Kelime........

Kemale......

Kemije.......

Kemile........

Kenane......

Kerime.......

Kevsere.......

Kimete.......

Kuduma.......

Kulthume......

Kumrije.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që pranon, ajo që mirëpret

Trime

Belholle, e hollë e gjatë

Ajo që vjen, pasardhshmëri

Zonjë, grua e dukshme

E fuqishme, e mundshme

E fuqishme, përcaktueshme

Zonjë, grua me autoritet

Grua eprore, udhëheqëse në diçka

Që ri, ngrihet, ri në këmbë

Hënë

E plotë, e përsosur

Pronare, poseduese

E dëgjueshme ndaj All-llahut, që bën namaz lutje

Besë, betim

Që shpërndan

Hulumtuese, zbuluese, kërkuese

Sekretareshë, shkruajtëse

Që hesht, e qetë

E madhe, serioze, e fuqishme

Bashkëbiseduese, folëse

Pjekuri, gjithmbarësi

Trime, guximtare

E plotë, e përkryer

E fshehtë

Bujare, fisnike, e vlershme

Në sasi të mjaftueshme, bollëk

E vlefshme, e quditshme

Guximtare, e patrembshme

Trakë e mëndafshtë në maje të flamurit

Turtulleshë

"L"

Lahina

Lamije

Latife

Lebibe

Lebide

Lejla

Lemane

Lemeane

Leze

Lubabe

Lutfe

Lutfije

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që kupton drejtë, inteligjente

Shkëlqime

E dashur, mahi pa thumb

E mençur, pjellore

Shkurte, lloj lule

Natë e errët, natë e gjatë, mbrëmje

Shëndritje, shkëlqim

Shëndritje, shkëlqim

E ëmbël, e shijshme, kënaqësi

Arsye, shpirt, frymë, bërtham

Butësi, mirësi, ndihmë dhe mbrojtje e All-llahut

Nga edukimi, e adaptuar, e mësuar, e lehtë

"M"

Madihe.......

Mahbube......

Mahfuze.......

Magfire......

Mahire........

Mahmudije....

Mahmude......

Mahrure......

Mahsude.....

Maide........

Makbule.......

Makdude......

Makside.......

Maksude.....

Malike........

Marufe.......

Masume......

Maxhide.......

Mebruke......

Mebrure.......

Medahe......

Mediha......

Medina ......

Mehire.......

Mehrije......

Mehirete.....

Mehrudine....

Mejaze.......

Mejre........

Meka........

Meknune.....

Mekreme......

Mekrumane...

Melahe......

Melahate......

Mehlie........

Melike........

Melihate.......

Melekije.......

Memduhe......

Memnune......

Memsude......

Memune......

Mensure.....

Merdane.....

Merdije.......

Merhane......

Merihe......

Merime......

Merise........

Mejrem......

Merjem.......

Mevdude.......

Mevedete......

Mevhibe.......

Mevize.......

Mevlide......

Mevlije......

Mevludine....

Mevsude.....

Mezide......

Mibsame.....

Mihnete.......

Mihra........

Mihrunisa......

Mikdade.......

Mina.........

Mineta.......

Mirha.......

Mirhete.......

Mirsade.......

Mirzade.......

Misale........

Misfere......

Muamere.....

Muanise.......

Muavide.......

Muadhe.......

Mubejene......

Mubera......

Mubine......

Muxhahide.....

Muxhide.....

Muedebe.....

Muedibe......

Mumine......

Mumtaze.....

Munevere......

Munezehe......

Munibe.......

Munife........

Munile........

Munire........

Munise.......

Munsife......

Muradife......

Muride.......

Murise.......

Mursele......

Murshide.....

Murvete......

Mutesime......

Muvedete......

Muzafere......

Munibe.......

Muradije ......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Lavdëruese, që lavdon All-llahun

E dashur, popullarizuese

E ruajtur mirë, e siguruar

E shpëtuar, e falur

Eksperte, e zgjuar

E falënderuar

Lavdëruese

E flakshme, e gjallë

Që e lakmojnë, që ia kanë zilinë

Tryezë më ushqim, ushqim sofër

E pranishme, simpatike

Belhollë, shtatbukur

Synim, qëllim, tendencë

E kërkuar

Poseduese, sunduese, drejtuese

Shumë e njohur, e gjithëpranuar

E mbrojtur, e ruajtur

Fisnike, shpirtgjërë

E bekuar

E mira, fetarja, e pranuar tek All-llahu

Lavduese

Lavdëruese, vlerëlavdëruese

Qytet

Që fiton mehër të lartë

E dalluar, e shkathtë

Që fiton mehër të lartë

Njohje solide e fesë, e përudhur në fe

Karakteristike, shumë e dalluar

E qëndrueshme

Mekke, qytetlindja e Muhammedit a.s

E fshehur, kujdesisht e ruajtur

Bujare, fisnike

Shpirtmadhe

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Shije, bukuri, elegancë, mirësi

Mbretëreshë, sundimtare

E bukur, krypore, notuese

Ajo që u takon melqëve

E lavduar nëpër poezi

E kënaqur, e fortë, e fuqishme

Solide, e fortë

E sigurtë, e qetë, e sinqertë

Ngdhnjimprurëse

Guximtare, qenësore

Falënderuese, e këndshme

Gëzime, e gjallë, energjike, aktive

Gëzime, e gjallë, energjike, aktivee

qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Energjike, me përvojë jete

Qëndrueshme, ajo që bën rezistencë

Nëna e Isaut a.s.

E dashur

Dashurije, e afërme

Dhuratë

Këshillë, nasihat, vërejtje

Lindëse, ajo që lindë

E përkujdesur, e mitur

Ithtare e fesë, ndihmëse e fesë

E fuqishme

E zmadhuar, e plotësuar

E disponueshme, e buzëqeshur

Kujdes, shkathtësi, punë, aktivitet

Dashuri, diell

Ajo që është më e dashur mes grave

Energjike

Emër lugine në Mekke

Falënderim, mëshirë, dhuratë

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Vendgëzim, vend ku ruhet parfumi

Princesh, sekretare, letrare

Princesh, sekretare, letrare

Shëmbull, urnek, model

Që udhëton shumë

Seniore, që jeton shumë

E shoqërueshme

Trime, guximtare, e shkathët

E shpëtuar, e mbrojtur

E qartë, evidente, që shprehet qartë

Vepër mirë, bëmirëse

Që shpjegon qartë

Që lufton në rrugën e All-llahut

Specialiste, profesioniste, e shkathët

E edukuar, e arsimuar

Edukatore, e arsimuar

Besimtare

E shkëlqyeshme, e dalluar

E ndriçuar

E pastër, e ruajtur

Pendimtare

E lartë, e shkathët

Dhuratëdhënëse

E ndriçueshme

E shoqërueshme

E drejtësishme

Partnere, bashkqudhëtare

Candidate, ithtare, nxënëse

Trashëgimlënëse

Lajmëtare, dërgimtare

Prijëse, instruktore, këshillëdhënëse

Trime, guximtare, njerëzore

Që kërkon strehim tek All-llahu

E dashur

Që arrin sukses me ndihmën e All-llahut

E ndriçuar

E dëshiruarja

"N"

Nadije........

Nadire........

Naxhihe.......

Nafije.......

Nafie.........

Nafile........

Nafire.......

Nafise.......

Nahide........

Nahle........

Naibe........

Naile.........

Naime........

Namike......

Nasife........

Nasihe........

Nashide.......

Naza.........

Nakije........

Naxhije.......

Nazife........

Nazihe.......

Nazile.......

Nazlije.......

Nazime......

Nazmije.......

Nazire........

Nebihe.......

Nebile........

Nedide.......

Nedime......

Nedreta.......

Nexhade......

Nexhahe......

Nexhibe.......

Nexhide.......

Nexhihe.......

Nexhime......

Nexhmudine...

Nexhla.......

Nefaze.......

Nefie.........

Nefise.......

Nehrudine.....

Neime........

Nejira.......

Nejla.........

Nekibe.......

Nerimane......

Nermane

Nermine

Nesime

Nerxhivane

Nesibe

Nesire

Nesuhe

Nexhibe

Nexhmije

Nevzate

Nezafete

Nezahete

Nezaqete

Nezile

Nezire

Nijaze

Nimete

Nixhare

Nura

Nurije

Nusrete

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar) (ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per) (ar)

(tur)

(ar)

(ar)

(ar)

Thirrëse, ajo që thërret

E rrallë, e dalluar

E afirmuar

E dobishme

E dobishme

Vullnetare

Ngadnjimtare

E çmuar, e kërkuar

E dobishme, aktive, energjike

Bleta, bletëz

Zëvendëse, përfaqësuese

Fituese, ajo që arrin sukses

E begatshme, e freskët, e ndieshme

Që zbukuron, që shkruan bukur

shërbëtore

E pastër, e sinçertë

Vjershëtare, këngëtare

Këndshmëri, butësi

E apstruar, e pastër, e kulluar

E shpëtuar

E pastër

Njerëzore, e vetmuar, e ndershme

Banuese, banore

Shqiponjë e vogël

Organizatore, shkrimtare

Rreshtore, vjeshtare

Vërejtëse, garuese, rivale

Arsimuese, authoritative, e ndershme

E familjes fisnike, shembëlltyre

E barabartë, rivale

Shoqe, mikeshë e besueshme

Rrallëse, e rrallë, copë ari

Trime, guximtare

Sukses

Bujare, fisnike

E rëndësishme, trime

E suksesshme, e qëndrueshme

E freskët, e re

Yll feje

Vajzë apo grua me sy të mëdhenjë

Depërtuese, ndikuese

Ftimi, profit

E zgjedhur, e bukur, e çmuar

Lumë i fesë, shtrati i fesë

Fat, mirëqenie

Lulzime, shkëlqyese, e ndritshme

Fitim, dhuratë

Prijëse, e para

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Trimërore, kreshnike, heroinë

Aromatike, erë e mirë

Luledielli

Fisnike, familjare

Ndëihmëtare, dalëzotëse

E sinçertë

E aftë, e kuptueshme

Yjore

E përshtatshme

Pastërti

Pastërti shpirti

E ndershme, e pastër

Mysafire, banore

Predikuese, ajo që tërhek vërejtjen

Kërkuese, dëshiruese

E komotshme, e kënaqshme

Bukuri, e bukur

Dritë, shkëlqesi

E ndritshme

ndihmuarëse

Kategori: Emra musliman | Shtuar nga: shpend-xhelili (08/02/2010)
Klikime: 7437 | Komentet: 11 | Ranguar: 5.0/1
Gjithsejt komente: 111 2 »
0 Spam
11 MUhamet  
Eselamun aleikum vlezer Musliman, ekemi nje pytje,
edhe nja dy muaj presim nje vajz . deshtem me ba ni pytje per ni emer muslimane qe jep KURANI,
po na kemi mendue 2 emra po nuk po dim a jan emra qe rrjedhin nga KURANI,
ELMEDINA/
ELVEDINA/

a kishit pas mundsi menai zdhedh ket problem ju lutem, dhe Domethanjen ,
flm
eselamun aleikum vlezzer musliman dhe urime Muaji i Agjerimit te Ramazanit,

0 Spam
10 xhemile  
edhe ate djal eshte i vogel bebe e dua shum e quhet burhan allahu eshte i madh ate nuk mud ta shohim veq melaqet e shohin e dua allain shum

0 Spam
9 xhemile  
ne emer te bukur e djemve burhan e dua shum edhe allau eshte i madh e dua shum.

0 Spam
8 Armend Boshnjaku  
Une jam Armend Boshnjaku i kam 16 vjeq jetoj Prishtin Allahu ju shpërbleft për kto emra kaq të bukra.

0 Spam
7 medina  
une jam medina bytyqi i kom 15 vjet jetoj ne prizreni faleminderit per gjith keto emra musliman allahu ju ruajt

0 Spam
6 emra  
emra muslimon

0 Spam
5 emra  
fdff

0 Spam
4 ajsheja  
jeni te mrekulueshem veq vazhdoni selam alejkum

0 Spam
3 Fetah.Bejtullahi  
une jam Fetah.Bejtullahi jam 17 vjeqar jetoj ne itali südtirol jam nga kumuna e lipjanit qallapek desha tu ju falimenderoj per kto fjal te bukra ALLAHU ju shperbleft ishalla boet samamir perne muslimanet ishalla Allahu na nimon allahu osht i plot fuqishem e i urt

0 Spam
2 ardita  
Une Jam Ardita Boshnjaku Jam Nga Prishtina I Kam 28 Vjeqare Shpresoj Të Kaloj Mir Me Ju Allahu Ju Shpërbleft Me Xhenetin Fifdues?

1-10 11-11
Only registered users can add comments.
[ Regjistrohu | Hyr ]
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2019