E premte, 19/07/2024, 06:08
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Kuran [24]
Sunnet [35]
Akide [48]
Fikh [46]
Tefsirë [48]
Sira [15]
Dave [9]
Tregime [99]
Urtësi [31]
Mesazhe Islame [105]
Artikuj [392]
Hutbe [91]
Arti Islame [18]
Pyetje & Përgjigje [520]
Poezi Islame [11]
Emra musliman [5]
Poezi Islame [94]
Kurani dhe shkenca [147]
Histori [26]
Familja Islame [106]
Shtyllat e Fesë [193]
Mësime ditore [43]
Ligjërata nga hoxha i nderuar Ulvi Fejzullahu
Video [44]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Emra musliman

Emrat femror musliman prej: P deri te: Z
Disa nga emrat personal të muslimanëve dhe muslimaneve
 
".dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape (të këqija)." (El Huxhurat, 11)
 
"Ditën e Gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve. Andaj, emërtoni fëmijët tuaj me emra të bukur" (Transmeton Buhariu)
 
Dispozitat mbi foshnjen e posalindur Është Sun-net që foshnjës së posalindur prindi t'ia lexoj Ezanin në veshin e djathtë ndërsa Ikametin në veshin e majtë. Transmeton Ebu Rafiu se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. kur lindi Fatimeja ia ka lexuar Ezanin Hasanit. (Transmeton Ebu Davudi dhe Tirmidhiu)
Është Sun-net që foshnjes së posalindur t'i përshkohen buzët me hurme, ashtuqë diç prej grimcave të arrijë në barkun e saj.
Transmeton Ebu Musa: "Më pat lindur një foshnje të cilën e dërgova te Pejgamberi s.a.v.s. me çrast e emërtoi Ibrahim dhe ia përshkoi buzët me hurme" (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)
 
T'i qethen flokët në ditën e shtatë si dhe të bëhet emërtimi në këtë ditë. Transmetohet se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. bijes së tij Fatimes i ka thënë: "Mati flokët e Hyseinit dhe jep sadaka në vlerën e argjendit aq sa peshojnë ato". (Transmeton Ahmedi)
 
Mirë është të therret akika (dash apo dele) ditën e shtatë. Sipas disa dijetarëve kjo gjë mund të bëhet edhe gjatë kohës së fëmijërisë.

"P"

Pakize.......

Pashije.......

Pemba.......

(tur)

(tur)

(per)

E përhershme, e përjetshme

Pashallare, e familjes së pashallarëve

Pambuk

"R"

Rabihe......

Rabije......

Rafide......

Ragibe.....

Rahile......

Rahime......

Raide.......

Raife......

Raije.......

Rehabe......

Rehide.......

Razije........

Reife........

Refike.......

Refak.......

Rejhane.....

Remize......

Remze......

Remzije......

Resule......

Reshade......

Reshide......

Retibe.......

Reufe........

Resmie.......

Resmije......

Ridvane......

Rifate........

Rijade.......

Rushde.......

Rufadije......

Rukije.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Që fiton, e dobishme

Pranverore

Ndihmëtare

Që dëshiron, lakmitare

Udhëtare

E mëshirshme

Hulumtuese, prijatare

Ngushllyese, zemërbutë

Kujdestare, ruajtëse

Gjerësi, diapazon

Delicate, e butë

E kënaqshme, e pajtueshme

E mëshirshme

Shoqe e rrugës, bashkëudhëtare

Shoqëri e rruges

Bozilok, bimë me aromë

E çmuar, e respektuar

Alegori, shenjë, simbol

Simbolike, alegorike

Emisare, ambasadore

Pjekuri në të kuptuar, urtësi

Që shkon rrugës së drejtë

E freskët

E butë, e mëshirshme

Ajo që fotografon, bën shemë

Legale, zyrtare

Prirje, kënaqësi, melaqe e Xhennetit

Ndër, pozitë e lartë

Ushtrim, pushim, rekreacion

Rregullshmëri, vetëdije, nder

Ndihmëse, sexhde nën shaël, ngritje

Ajo që përparon, përparimtare

"S"

Sabahe......

Sabahate.....

Sabahije.....

Sabihe.......

Sabije.......

Sabire.......

Sabrije......

Sabre.......

Sabrudine....

Sabure.......

Saberxhane....

Sadefe......

Sadete.......

Sadber......

Sadije......

Sadike.......

Sadine......

Sadra.......

Sadrudine....

Sadudine......

Saxhide.......

Safe........

Safere.......

Safete.......

Savfete......

Safije........

Safite........

Sahibe........

Saibe........

Saide.......

Saime......

Sakibe......

Salihe.......

Salime......

Samije......

Samide.......

Samihe.......

Samile.......

Samire.......

Samre.......

Sanide......

Sanihe.......

Seade......

Seadete.....

Sanije......

Sare........

Sebile......

Sedade.......

Sedide.......

Sehavete.....

Sehije........

Seide........

Sejfudine....

Sejda........

Selame.......

Selma .......

Selvete......

Selvije.......

Selime......

Selve........

Semihe......

Semine.......

Semra.......

Sena.......

Seniha.......

Senije......

Sevde.......

Sevdije......

Sidika.......

Sidrete......

Sifete.......

Silme.......

Silmije......

Suade........

Subahe.......

Sumeja.....

Subhije.......

Sulltane......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Agime, agimore

Notuese, ajo që noton

Bukuri, freski

Evidente, e qartë, e bukur

Vashëz

E dueueshme

E durueshme, e qëndrueshme

E durueshme

E durueshme në fe

E durueshme

Durim dhe shpirt, në të cilën të qëndron shpirti

Margaritare

Fatlume, mirëqenie, sukses

Fat-këndej

Fatlume, me fat

E vërtetë, e sinçertë

Shërbëtore

Gjoks, zemër

Gjoks, parim, esencë feje

Lartësi feje, fat feje

Që bie në sexhde ndaj All-llahut

Kthjelltësi, qartësi, përzemërsi

Emër i muajit të dytë hixhri

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, e zgjedhur, kulluar

E pastër, reale, e drejtë

E dhurueshme, e butë

Kolege, bashkëshorte, autore, mike

E drejtë, precizja, e gjithanshme

Prijëse

Agjëruese, e lirë, jo e thurrur

E afërt, praën, e shkëlqyeshme

Ajo që bën mirë, përmirëson

E shëndoshe, e rregullt

E lartë,e ngritur

E fuqishme

E butë, zemërgjërë

Ndihmëse

Bashkëbiseduese, ngjyrë bjonde

E flaktë, zeshkane

Që beson, që ka besim

Gëzim, fatlume

Fatlume, mirëqenie,sukses

Fatlume, mirëqenie,sukses

Ujitëse, ajo që sjell ujin

Gëzuar, gëaim, e gëzueshme

Rrugë, mjet, mënyrë, metodë

Koncize, precise

Koncize, precise

Zenërgjërësi

Zemërgjërë

E sukseshme, fatlume, gëzime

Shpatq e fesë

Zonjë

Përshëndetje, paqe

Paqe, siguri, qetësi

Qetësuese, rehatuese, paqësore

Ajo që i takon qetësisë, paqes

E shëndoshë, pa të meta

Ngushëllim, kënaqësi

Zemërgjërë

E shtrenjtë, më vlerë të lartë

E flaktë, zeshkane, e murrtë

Pozitë e lartë, shkëlçim

E zgjedhur, e pastër

E lartë, e bukur, e pashme

Esmere, ngjyrë zeshkët

Zeshkane, zonjushë

Shumë e sinçertë

Lotus, bimë që ka lule të bukura

Cilësi, veçori, veti, karakteristikë

Paqë, siguri, qetësi, Islam

Paqedshëse

Fatlume

E bukur, e dashur

Shpend i ri i vogël

E hareshme, ajo që i takon agimit

princezë

"SH"

Shaqire.......

Shahide......

Shahine.....

Shahsije.....

Shahsudine...

Shaire......

Shamile.....

Shame.......

Shadije.......

Shahindere...

Shaha.......

Shebibe.....

Shefike......

Shefkete......

Shehide......

Shehrizade...

Shejla......

Shejme......

Shekure.....

Shelule......

Shemsa......

Shemsudine...

Shehzade.....

Shehrije......

Shemsije.....

Sherife......

Shevale.....

Shevka.....

Shihabe......

Shuhra......

Shuhrete.....

Shurete......

Shukrije......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Falënderuese

Dëshmitare, e pranishme

Skyftere

Personalitet, individualitet

Që i takon fesë, person fetar

Poeteshë, përpiluese, që ka intuitë

Universale, e gjithkapshme

Beng

E gëzuar

Skyftere

Mbretëreshë

Rini, rineshë, e re

E bashkëndieshme

Simpati, ngushëllime

Dëshmitare, vërtetuese

Qytetare, sheherli

Pishë bregtetare

Që ka rini

Shumë falënderuese

E lehtë, e thuktë e këndshme

Diellore

Diell feje

Fëmi prince, princ apo princezë

Mujore, ndërsa tur. fetare

Diellore

Fisnike, e zgjedhur

Emër (muaji i 10 hixhri)

Lakmi, dëshirë e fortë

Flakë, yll

Reputacion, nam, famë, zë

Reputacion, nam, famë, zë

Në zë, e popullarizuar

falënderuese

"T"

Tafile......

Tahire........

Tahsine.......

Tahure.......

Taibe........

Talhe.......

Talibe.......

Temame......

Temine......

Tajibe.......

Tenzile......

Teufike......

Tevabe......

Tiba........

Tufejle......

Tevfike.......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Fëmijërore, foshnjore

Ajo që pastron, e pastër

Përmirësuese

Që pastrohet

Penduese, e padyshimtë

Lloj lule, lulëzim i palmës

Nxënëse, ajo që kërkon ditur

Plotë, përsosur

Garancë për siguri, garantim

Në zë, e popullarizuar

Lëshim, dërgim, shpallje, komentim

Ndihmë, sukses, epilog

Që shumë pendohet

Mirësi, jashtëzakonshmëri

Fëmijërore, foshnjore

E përpuethshme, e pajtueshme

"U"

Ubejde.......

Ulfete.......

Urvete.......

Umihane......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Robëresh e vogël

E adaptuar, e dashur, e afërt

Çmueshmëri, që se le tokën e vetë e ëma e Hanies

"V"

Vafike........

Vahdete......

Vahibe......

Vahide......

Vakije.......

Vamike.......

Vasfije......

Varise.......

Vaside......

Vasife......

Vasime.......

Vasfije......

Vedade......

Vedide.......

Vefa.......

Vefike.......

Vehbe......

Vehide......

Vekile.......

Vehbije.......

Velide........

Velije.......

Vesime......

Vezire........

Vildane......

Vixhdane......

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

E përshtatshme, e pashme, e kohës

E vetme, një

Dhuratëdhënse

Ajo që vërteton një

Sigurim, mbrojtës

E dshuruar, e dashura

Përshkruese

Trashëgimtare

E fuqishme

Përshkruese, qënlavdon

Shumë e bukur, bukuroshe

Përshkruese, qënlavdon

E dashur, simpatike

Që dashuron shumë

Besueshmëri, sinçeritet

Mike, shoqe

Dhuratë, zemërgjërësi

E vetmuar

Përfaqësuese, e autorizuar

E dhuruar

Lindje e re, foshnje

Mike, ndihmëse, kujdestare

Bujuroshe, shtat-hedhur

Ministreshë

Fëmijë, pasardhëse

Ndërgjegjshmëri, ndërgjegjshme

"Xh"

Xhelile.......

Xhejlane.....

Xhemile.......

Xhenete.......

Xhesmie......

Xhevahire.....

Xhevhere.....

Xhevrije.......

Xhuzide.......

(ar)

-

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

E ndershme, e famshme

Popull në Bahrejn-Emirate

Bukuroshe, bukurije

Parajsë, kopshtore

Trupore, e madhe, kolosale

Esenciale, send i çmuar

Inxhi

Lule e kuqe, e çmueshme

E zgjedhur, e provuar

"Z"

Zafere........

Zafirezade.....

Zade.......

Zahire........

Zaide........

Zakire........

Zirafet......

Zarife.......

Zehra.......

Zejnebe.......

Zehra.......

Zehrudine....

Zejna.......

Zejnebe......

Zekije.......

Zemire......

Zerina.......

Ziba.........

Zihna.......

Zijade........

Zikre........

Zikrete.......

Zinete........

Zijavere.......

Zubejde.......

Zuhra.......

Zulejha......

Zulfije........

Zymryte......

Zulfe.........

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(per)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

(ar)

Triumph, fitore

Triumfal

Fëmi, shpresë

E qartë, e dukshme, e hapët

Që zmadhohet, që rritet

Që shpesh e përmend All-llahun, kujtuese

Mendjemprehtë, e mençur

E mënçur, përkujtuese

E shkëlqyeshme

Dru me aromë të mirë, emri i bijes së Muhammedit s.a.v.s.

Lule, lulëzim, bukuri

Lulëzim feje

Zbukurim, stolisje

Lloj druri aromatik

E kthjelltë, mendare

Me flokë të rralla, fytyrëbukur

Zerin, arta

Elegante, bukuroshe

Frymë, shpirt, arsye

Rritje zmadhim, shtesë

Pjesëmarrëse në dhikër

Kujtime

Stoli, zbukurim

Stoli, hijëshi, bukuri

Vajzë, çikë e pamartuar

Planeti Venera, e ndritshme

Emri i gruas së Jusufit a.s.

Aftësi, shkallë, rang, pamje

Gur i çmuar

Afërsi, shkallë, nder autoritet

Kategori: Emra musliman | Shtuar nga: shpend-xhelili (08/02/2010)
Klikime: 21709 | Komentet: 36 | Ranguar: 3.5/2
Gjithsejt komente: 361 2 3 4 »
36 Ajlin  
0
Ajlin a esht emer musliman dhe cfar kuptimi ka ne fene islame

35 mehmeti  
0
selam alejkum allahu qoft ikenaqur me ty. na bon hallall per pyetjet tona sepse edhe ti je i ngarkuar me punet e juaja amund te me tregosh kuptimin e 2 emrave suela dhe sumeja dhe sijara a jan musliman me duhen shum shpejt per te vendosur sepse nuk kam shum koh selam alejkum

34 Veton  
0
Selam Alejkum , kisha pas deshir qe ta dij se a eshte emri Aldi ne meson e emrave musliman dhe qfar kuptimi ka . Allahu ju shperbleft .

33 emine  
0
selamualejkum dashta medit far kuptimi emri emine

32 Aulon  
0
Selam alejkum deshta me dit kuptimin e emrit mrika ju lutem faleminderit!

31 leta  
0
eselamu alejkum a bon mem tregu qfar dmth kan emri Aldi dhe Vlera dhe a jon emra musliman

30 ora  
0
pershendetje

29 arben  
0
selam alejkum. desha me e dyte emrin erina cfar kuptimi ka ne islam edhe ndonje preference te tuajen me ndonje emer vajze te shkurt.

28 meksime  
0
Eselamu Alejkum cfar kuptimi ka emri Meksime...

27 fitore .xh  
0
ju lutem a mud te me tregoni qfar domethanje ka emri TUANA dhe a esht emer mysliman
ju lutem mu pergjini se nuk kam koh per me duhet ta emroi femin tim
flm

1-10 11-20 21-30 31-33
Only registered users can add comments.
[ Regjistrohu | Hyr ]
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024