E premte, 01/03/2024, 08:26
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Edukata Islame [22]
Bashkëshortësia [35]
Gruaja në Islam [17]
Edukimi i fëmijëve [32]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Familja Islame

Artikuj në sektorë: 106
Artikujt e shfaqur: 49-60
Faqet: «- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

"Veprat vlerësohen sipas nijetit. Secili do t'i takojë ajo që pati për qëllim.” (Buhariu dhe Muslimi)

Të gjithë njerëzit kanë nevojë të përbashkët të ndjejnë se u duhen të tjerëve, të vlerësohen, të respektohen dhe të duhen nga të tjerët. Për njeriun i cili nuk i ka këto nevoja, nuk mund të themi se me të vërtetë është qenie njerëzore.
Bashkëshortësia | Views: 1525 | Added by: shpend-xhelili | Date: 26/07/2010 | Comments (1)

Ndërsa Allahu i madhëruar thotë në Kur’anin e Tij famëlartë. "Zoti ytë ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as "of-oh”, as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese).Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: "Zoti im! mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël.” (El-Isra, 23:24)
Gruaja në Islam | Views: 2068 | Added by: shpend-xhelili | Date: 26/07/2010 | Comments (3)

1- Ti je borziloku i shtëpisë prandaj bëje burrin tënd që të ndjejë këtë erë që në momentin e futjes së tij në shtëpi.

2- Hulumto momentet e rehatisë së tij, zbukuroji ato me lëvizje apo me fjalë ji optimiste dhe bëji ato me zemër të mirë...
Bashkëshortësia | Views: 1727 | Added by: shpend-xhelili | Date: 26/07/2010 | Comments (0)

Muaviu [radijallahu anhu] thotë: kam dëgjuar Pejgamberin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem] duke thënë: nëse i përcjell të metat e njerëzve atëherë i ke shkatëruar ata, ose gati se i ke shkatërruar ata.” (Ebu Davudi, Neveviu e vërteton hadithin)

Edukata Islame | Views: 817 | Added by: shpend-xhelili | Date: 20/09/2009 | Comments (1)

Transmeton Ebu Hurerja [radijall-llahu anhu] i cili thotë: kam dëgjuar Pejgmaberin [salall-llahu alejhi ve sel-lem] dukë thënë: “kush dëshiron t’i shtohet rizku (furnizimi) dhe t’i zgjatet jeta le të mbajë lidhjet farefisnore.” (Buhariu dhe Muslimi)

Edukata Islame | Views: 1234 | Added by: shpend-xhelili | Date: 20/09/2009 | Comments (2)

Martesa në Islam është një marrëdhënie e bekuar mes gruas dhe burrit, në të cilën ata fillojnë një udhëtim të gjerë ku do të ketë dashuri, harmoni, bashkëpunim, tolerancë... All-llahu xh.sh në Librin e Tij thotë: "Dhe nga faktet e Tij është që për të mirën tuaj Ai krijoi palën (gratë) nga vetë lloji juaj, ashtuqë të gjeni prehje tek ato dhe mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. ..." (ER RRUM, 21).
Bashkëshortësia | Views: 2030 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (1)

Gruaja e vërtetë muslimane është gjithmonë tenton dhe dëshiron ta fitojë dashurinë e bashkëshortit të saj dhe ta kënaqë atë. Ajo i flet atij fjalë të sjellshme dhe jo fjalë mërzitëse.
Bashkëshortësia | Views: 2197 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (3)

 Puna e parë që duhet thënë është se jetimët duhet trajtuar mirë. Kujdestarët duhet t'u ofrojnë atyre dashuri dhe dhembshuri sikur që do t'ua kishin dhënë fëmijëve të vet. Kur`ani Famëlartë na porosit: "...le t'i ruhen dënimit të All-llahut dhe le t'u thonë (jetimëve) fjalë prindore!" (Kur`an, 4: 9).
Edukimi i fëmijëve | Views: 944 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (0)

 Ashtu siç janë urdhëruar fëmijët që t'u binden prindërve të tyre, ashtu edhe prindërit janë të obliguar që t'i respektojnë e t'i zbatojnë detyrat dhe obligimet që i kanë ndaj fëmijëve të vet. Në mesin e detyrave të prindërve kundrejt fëmijëve, krahas dashurisë, trajtimit xhentil, dhembshurisë e përkrahjes, duhet të përfshihet edhe kujdesi e edukimi i tyre, rrënjosja e vlerave të mira tek to e kështu me radhë.
Edukimi i fëmijëve | Views: 2181 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (0)

 
Të drejtat e prindërve janë më të lartat në pikëpamje të Islamit, pas kryerjes së të drejtave që i kemi ndaj All-llahut të Lartësuar. Kur'ani Famëlartë në listën e prioriteteve të tij, detyrat ndaj prindërve i vë menjëherë pas detyrave ndaj të Madhit. Ai i urdhëron ithtarët e vet që të jenë të sjellshëm ndaj prindërve dhe t'u binden atyre.
Edukata Islame | Views: 884 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (0)

 Edhe mashkulli, edhe femra e kanë të njëjtin soj. All-llahu i Lartësuar është Ai i Cili ka vënë dashuri dhe mëshirë mes meshkujve dhe femrave dhe për këtë arsye, Vetë Ai në mënyrën më të mirë ka treguar se çka është në të vërtetë lidhja mes tyre, edhe atë duke thënë: "...ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për to!..." (Kur`an, 2: 187).
Bashkëshortësia | Views: 1840 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (1)

 Në fillim të martesës, secili nga bashkëshortët mendon se është dhuratë nga Zoti për palën tjetër dhe, kur dëgjojnë për një problem apo kontradiktë midis dy bashkëshortëve të tjerë, habiten.Por, me kalimin e viteve ,pothuaj të njëjtat probleme ndodhin edhe me ta
Bashkëshortësia | Views: 1183 | Added by: shpend-xhelili | Date: 13/09/2009 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024