E hënë, 24/06/2024, 17:22
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Edukata Islame [22]
Bashkëshortësia [35]
Gruaja në Islam [17]
Edukimi i fëmijëve [32]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Familja Islame » Edukimi i fëmijëve

Artikuj në kategori: 32
Artikujt e shfaqur: 1-12
Faqet: 1 2 3

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet

Asir ibn Xhabiri tregon: "Sa herë që nga Jemeni vinin njerëz, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, do t’i pyeste: "A është Uvejs Al-Karani mes jush?" Derisa një vit ai e takoi Uvejsin. Ai i tha: "A je ti Uvejs Al-Karani?" Ai ia ktheu: "Po." Omeri vazhdoi: "Nga Muradi e pastaj Karani?" Ai i tha: "Po." Omeri atëherë e pyeti:...

Edukimi i fëmijëve | Views: 3196 | Added by: shpend-xhelili | Date: 30/07/2010 | Comments (1)

Prej dhuntive të mëdha që Allahu ia dhuroi njerëzimit janë edhe fëmijët. Ata janë stoli e kësaj bote.
All-llahu, subhanehu ve teala, thotë: "Pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj bote.” (El-Kehf: 46)...

Edukimi i fëmijëve | Views: 4206 | Added by: shpend-xhelili | Date: 30/07/2010 | Comments (3)

Të gjithë e dimë se prindërit janë faktori kryesor në edukimin e fëmijëve dhe fjala vjen, nëse prindi nuk gjen mirëkuptim me bashkëshorten kjo mund të reflektohet negativisht tek fëmija i tyre, i cili këtë do ta marrë si model të sjelljeve të veta. Shumë prej prindërve mendojnë se për fëmijët e tyre kanë obligim vetëm ushqimin dhe veshmbathjen, ndërsa edukata është çështje e kohës në të cilën ata shpresojnë...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1391 | Added by: shpend-xhelili | Date: 29/07/2010 | Comments (1)

Janë neglizhuar fëmijët tanë nga për­kdhe­ljet e buta dhe çastet e këndshme e të bukura me pretekst se jeta është e tillë (dinamike), neg­lizhencë prindore dhe shkaqe të tjera sho­që­ro­re të kësaj kohe... Mirëpo çdo çështje e tillë nuk e arsyeton harresën për simpatinë ndaj fëmi­jë­ve dhe kujdesin ndaj tyre... e në kënaqjen (plo­tësimin) e kujdesit ndaj tyre nëpër vende të tje­ra jashtë shtëpisë...

Edukimi i fëmijëve | Views: 859 | Added by: shpend-xhelili | Date: 29/07/2010 | Comments (0)

Ajo për çka kemi më së shumti nevojë në këtë kohë janë fëmijët e edukuar dhe mjedisi i shëndoshë në të cilin do të jetojnë. Për ta arritur këtë nevojitet njohja e dispozitave lidhur me fëmijët, në mënyrë që fëmija të edukohet në frymën e Islamit që nga fillimi...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1758 | Added by: shpend-xhelili | Date: 29/07/2010 | Comments (1)

Islami po ashtu e ka nderuar femrën edhe si nënën ia ka garantuar të drejtën dhe ka porositur në mirësjellje, aq sa Pejgamberi (sal-l All-llahu ve sel-lem) ka porositur që të respektohet tri herë para babait. Kështu kur e pyetën, cili nga prindërit e meriton më tepër sjelljen e mirë me të tha: "Nëna jote! Po pastaj? Tha: Nëna jote! Po pastaj? Tha: Nëna jote! Po pastaj? Tha: Pastaj babai yt”...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1728 | Added by: shpend-xhelili | Date: 29/07/2010 | Comments (1)

Transmeton Ebu Hurejra nga Muhamedi, paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë për të, ku ka thënë: "Çdo foshnje lind me natyrshmëri (islame), mirëpo prindërit (e fëmijes më pas) e hebreizojnë, e krishterizojnë, ose e bëjnë zjarrputist”...

Edukimi i fëmijëve | Views: 2441 | Added by: shpend-xhelili | Date: 29/07/2010 | Comments (0)

Të rregullosh kopshtin, nuk do të thotë se ke pengesa për mësime apo për të dhënë mësim, përkundrazi me një punë sistematike e të kujdesshme, këto arritje do të jenë maksimale.Rregullimi i kopshtit ndihmon në njohjen e rregullsisë në jetë, në njohjen e disiplinës, kolektivitetit, ndihmës reciproke, madje jep edhe mundësinë që t’ua heqësh fëmijëve dëshirën për të bërë veprime të këqija...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1199 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (1)

Mënyra e realizimit dhe e përmbushjes së nevojave të fëmijës është çështje e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës dhe për formimin e personalitetit të tij. Duke filluar nga aspekti fizik, psikik, shoqëror, mendor dhe shpirtëror.
Përgjithësisht, fëmija ka nevojë për: ushqim, veshmbathje, vendbanim të përshtatshëm, mbrojtje dhe shërim, gjumë, argëtim, liri, dashuri, siguri, etj...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1306 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Transmetohet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Kur vdes biri i Ademit, të gjitha veprat e tij të mira përfundojnë përveç tri: sadakasë ‘gjarijeh’ (veprimet e bamirësisë), dijes së dobishme dhe fëmijës së drejtë i cili lutet për të.” (Transmetuar nga Muslimi, 1631)...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1949 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

1. Duhet të jemi të dëgjueshëm ndaj prindërve dhe nuk guxojmë t’i kun­dër­shtoj­më, përveç nëse ata na largojnë nga nën­shtrimi ndaj Allahut, subhanehu ve teala. Pra, prindërit duhet t’i kemi primar në dë­gju­eshmëri, p.sh. para bashkëshortes, e kjo nuk do të thotë se ate duhet ta neglizhojmë, por çdonjërit duhet t’ia japim të drejtën e vet...

Edukimi i fëmijëve | Views: 3627 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (2)

Fëmija e kupton veten e tij sipas informacioneve që merr nga prindi. Nëse ti e bën që të ndjehet se ai është „fëmijë i mirë" dhe ndjen dashurinë tënde, edhe ai do të mendojë për veten e tij se është njeri i mirë e i nderuar...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1960 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

1-12 13-24 25-32
Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024