E shtunë, 13/04/2024, 07:52
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Edukata Islame [22]
Bashkëshortësia [35]
Gruaja në Islam [17]
Edukimi i fëmijëve [32]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Familja Islame

Artikuj në sektorë: 106
Artikujt e shfaqur: 25-36
Faqet: «- 1 2 3 4 5 ... 8 9

1.T’i don dhe t’i respekton urdhërat e All-llahut si p.sh.: namazin, zekatin, agjërimin e Ramazanit, mbulesën, etj.
2. Ta nderojë dhe ta respektojë burrin e saj në çdo gjë që nuk bie në kundështim me të drejtat e Allahut.
3. Duhet ta ruajë nderin e saj dhe të kujdeset për shtëpinë, fëmijët dhe pasurinë e tij kur ai nuk është në shtëpi...

Gruaja në Islam | Views: 1139 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (1)

Islami e nderon femrën edhe si bashkëshorte duke i njohur asaj të drejtat ndaj bashkëshortit sikundër edhe detyrat para tij siç thotë All-llahu: "… Edhe atyre (grave) u takon e drejta sikurse edhe përgjegjësia në bashkëshortësi, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre…”(El-Bekare: 228)...

Bashkëshortësia | Views: 1022 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Transmetohet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: "Kur vdes biri i Ademit, të gjitha veprat e tij të mira përfundojnë përveç tri: sadakasë ‘gjarijeh’ (veprimet e bamirësisë), dijes së dobishme dhe fëmijës së drejtë i cili lutet për të.” (Transmetuar nga Muslimi, 1631)...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1934 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Zoti i Madhërueshëm i ka krijuar njerëzit në tokë dhe në të ka caktuar ekzistencë të përkohshme, e cila është e lidhur me të lindurit e fëmijëve dhe shumëzimin e përgjithshëm të racës njerëzore. Pikërisht për këtë si dhe për të tjera shkaqe të arsyeshme, martesa islame urdhërohet dhe rregullohet me ligj...

Bashkëshortësia | Views: 1313 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

All-llahu xh.sh në Librin e Tij thotë: "Dhe nga faktet e Tij është që për të mirën tuaj Ai krijoi palën (gratë) nga vetë lloji juaj, ashtuqë të gjeni prehje tek ato dhe mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. ...” (ER RRUM, 21) ...

Bashkëshortësia | Views: 1055 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (1)

1. Bëj dua që Allahu ta bëjë martesën dhe marrëdhëniet tuaja të suksesshme.

Të gjitha gjërat e mira vijnë nga Allahu. Mos harro t’i lutesh Allahut që të të japë një martesë të suksesshme, që nis në këtë botë dhe vazhdon, me mëshirën e Allahut, në ahiret...

Bashkëshortësia | Views: 1632 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (3)

1. Duhet të jemi të dëgjueshëm ndaj prindërve dhe nuk guxojmë t’i kun­dër­shtoj­më, përveç nëse ata na largojnë nga nën­shtrimi ndaj Allahut, subhanehu ve teala. Pra, prindërit duhet t’i kemi primar në dë­gju­eshmëri, p.sh. para bashkëshortes, e kjo nuk do të thotë se ate duhet ta neglizhojmë, por çdonjërit duhet t’ia japim të drejtën e vet...

Edukimi i fëmijëve | Views: 3615 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (2)

Ajo përpiqet t’i përfitojë cilësitë e gruas së mirë duke pasuar shembujt e Profetit (salallahu alejhi ue selam) dhe duke zbatuar atë çka shkruan në Librin e Allahut. Ajo plotëson bindjen dhe zbaton Sunetin e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selam) dhe Kur’ani është cilësia më e mirë e saj...

Bashkëshortësia | Views: 892 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Ajo përpiqet t’i përfitojë cilësitë e gruas së mirë duke pasuar shembujt e Profetit (salallahu alejhi ue selam) dhe duke zbatuar atë çka shkruan në Librin e Allahut. Ajo plotëson bindjen dhe zbaton Sunetin e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selam) dhe Kur’ani është cilësia më e mirë e saj...

Gruaja në Islam | Views: 1351 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Le ta dijë çdo grua, se nuk ka mundësi të arrijë tek përmirësimi vetëm se me dituri.
I mbështetur në Allahun e Madhëruar dhe duke kërkuar nga Ai suksesin për të qëlluar të vërtetën dhe të saktën, them:
Me të vërtetë, roli i gruas në përmirsimin e shoqërisë është një rol i cili ka rëndësi të madhe, dhe kjo sepse përmirësimi i shoqërisë bëhet në dy mënyra: ...

Gruaja në Islam | Views: 1405 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Fëmija e kupton veten e tij sipas informacioneve që merr nga prindi. Nëse ti e bën që të ndjehet se ai është „fëmijë i mirë" dhe ndjen dashurinë tënde, edhe ai do të mendojë për veten e tij se është njeri i mirë e i nderuar...

Edukimi i fëmijëve | Views: 1947 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Nëna dhe babai janë shkaktarët e ardhjes sonë në këtë botë andaj atyre u takon mirëbërësia ideale: babait për shkak të përkujdesjes materiale e nënës për shkak të lindjes dhe vështirësive të shumta. Nëna është ajo e cila bart fëmijën në barkun e saj nëntë muaj, pastaj e lind me shumë dhimbje duke iu ekspozuar edhe vdekjes...

Edukata Islame | Views: 1487 | Added by: shpend-xhelili | Date: 28/07/2010 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024