E martë, 28/05/2024, 15:27
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Zekati [36]
Agjërimi i Ramazanit [140]
Shehadeti - Dëshmia [10]
Namazi [7]
Haxhxhi [0]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 3
Vizitorë: 3
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Shtyllat e Fesë

Artikuj në sektorë: 193
Artikujt e shfaqur: 13-24
Faqet: «- 1 2 3 4 ... 16 17

All-llahu [subhanehu ve teala] thotë:
"Muaji i Ramazanit në të cilën u zbrit Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues…” (El-Bekare, 185)
Motër e nderuar, All-llahu [subhanehu ve teala] veçoi muajin e Ramazanit me veçori dhe vlera të shumta, madje përmes tyre i dha vlerë njeriu besimtar që të gradohet edhe më shumë përmes tyre. Ai bëri që gjatë këtij muaji çdo ditë ta zbukuron Xhennetin e Tij dhe thotë:
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1651 | Added by: shpend-xhelili | Date: 12/08/2010 | Comments (0)

Duhet që muslimania t’i mësojë rregullat e agjërimit, farzet, synetet, dhe parimet e tij, në mënyrë që agjërimi i saj të jetë i saktë dhe i pranuar tek Allahu i Lartësuar.
Hukmi i agjërimit të gruas:
1-Agjërimi është i obliguar për çdo muslimane e cila e ka mbushur moshën, që e ka mendjen në rregull, ajo që nuk është në udhëtim, që është e aftë për agjërim (nuk është e sëmurë), të jetë e liruar nga pengesat si hajdi dhe nifasi.
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1179 | Added by: shpend-xhelili | Date: 12/08/2010 | Comments (0)

Duhet që muslimania t’i mësojë rregullat e agjërimit, farzet, synetet, dhe parimet e tij, në mënyrë që agjërimi i saj të jetë i saktë dhe i pranuar tek Allahu i Lartësuar.
Hukmi i agjërimit të gruas:
1-Agjërimi është i obliguar për çdo muslimane e cila e ka mbushur moshën, që e ka mendjen në rregull, ajo që nuk është në udhëtim, që është e aftë për agjërim (nuk është e sëmurë), të jetë e liruar nga pengesat si hajdi dhe nifasi.
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1954 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (2)

Motra ime muslimane, Allahu e ka obliguar agjërimin e Ramazanit që të mësohet muslimani me durim, forcë dhe qëndrueshmëri, Allahu i Lartësuar thotë: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm." (El-Bekare: 183)
Agjërimi i Ramazanit | Views: 2558 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (0)

Transmetohet nga Selman ibn Amir ed-Dibbij se Muhamedi sal-all-llahu alejhi ve selem, ka thënë: "Kur bën ndokush iftar, le të fillojë me hurma, sepse ajo është begati, e nëse s'gjen dot, atëherë me ujë, sepse uji është i pastër." (Buhariu, Muslimi dhe të tjerë)...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1373 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (1)

Në muajin madhështor të Ramazanit muslimania
duhet ta shfrytëzojë kohën në atë çfarë i sjellë fitim dhe lumturi në Ditën e Kijametit, dhe t’i pasurojë ditët dhe netët me atë çfarë e afron afër Xhenetit dhe e largon nga zjarri i Xhehenemit...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1130 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (2)

Mëshira është një mirësi nga Allahu i Madhëruar, të cilën Ai e vendos në zemrat e atyre që Ai do. Në të vërtetë, Allahu do të ketë mëshirë për robin e Tij që është i mëshirshëm. Allahu është i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. Ai i do të mëshirshmit dhe na fton të mëshirojmë të tjerët. Ai i urdhëron robërit e Tij të jenë të durueshëm dhe të mëshirshëm...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 856 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (0)

Bëje të ditur se agjëruese është ajo të cilës i agjërojnë gjymtyrët nga mëkatet, i agjërojnë sytë nga shikimi i harameve, i agjërojnë veshët nga dëgjimi i harameve si: gënjeshtra, përgojimi, muzika si dhe çdo gjë e ndaluar...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1026 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (0)

Nga të pëlqyerat në Ramazan:
1- Kujdesi ndaj ngrënies së syfyrit dhe vonimi i tij...
2- Shpejtimi i hapjes (iftarti) pasi të sigurohesh që ka perënduar dielli.
3- Hapja e agjërimit me hurmë ose ujë.
4- Lutjet në hapjen e agjërimit, ngase lutjet e agjëruesit nuk kthehen.
5- Kujdesja për namazin e teravive...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1206 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (2)

Stacioni i parë: Llogaria
Çdo muslimane që ka frikë All-llahun do të duhej që në fund të këtij muaji të shenjtë të ndërmarr një llogari ndaj vetëvetes. Llogaria e vetëvetes është një nga metodat më efektive për pastrimin e zemrës dhe për nxitje në punë të mira...

Agjërimi i Ramazanit | Views: 779 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (0)

1. Mbani takim familjar rreth Ramazanit

Mbani takimin familjar për t’ua shpjeguar se ç’është Ramazani, çfarë bëjnë muslimanët dhe si ndryshon orari i tyre në Ramazan. Gjithashtu pyet për propozime se çka dëshiron të bëjë secili gjatë muajit të Ramazanit. Për shembull, a dëshirojnë ata të udhëtojnë diku, të hanë ndonjë ushqim të veçantë, etj...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 1804 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (2)

Muxhahidi dhe El Hasani kanë thënë se është për qëllim namazi i natës. Gjithashtu edhe Ibni Kethiri ka thënë se me këtë ajet është për qëllim namazi i natës, lënia e gjumit.
Allahu i ka përmendur në Kur’an ata të cilët bëjnë ibadet natën thotë: "Ata qenë të cilët pak flinin natën. Dhe në syfyr (kah mbarimi i natës) ata kërkonin falje për mëkate.” (Edh Dharijat: 17-18) ...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 3993 | Added by: shpend-xhelili | Date: 11/08/2010 | Comments (16)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024