E hënë, 25/10/2021, 18:58
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Zekati [36]
Agjërimi i Ramazanit [140]
Shehadeti - Dëshmia [10]
Namazi [7]
Haxhxhi [0]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Shtyllat e Fesë

Artikuj në sektorë: 193
Artikujt e shfaqur: 157-168
Faqet: «- 1 2 ... 12 13 14 15 16 17

Allahu i Lartësuar thotë: "Thuaj: Namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjeshtë për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shokë dhe me këtë jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve.”
Imani është sistem vlerash. Imani ka disa degë, edhe mirësjellja është pjesë e imanit.Imani dhe mirësjellja janë të ndërlidhura ngushtë. Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

Agjërimi i Ramazanit | Views: 744 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (1)

Besimi i muslimanit është në trekëndëshin bindje, shqiptim dhe veprim. Kësisoj rilindja e besimit në zemër është çështje e patjetërsueshme dhe e domosdoshme për çdo besimtar. Kjo realizohet duke kryer detyrat e obligueshme, duke riorganizuar jetën sipas standardeve dhe normave të sistemit islam si dhe duke harmonizuar kohën gjatë zhvillimeve dinamike.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 826 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Të nderuar agjërues!
Ajo që kërkohet më tepër prej njeriut është hapja e një kapitulli të ri në jetë duke ripërtërirë besimin në zemër dhe duke iu përgjigjur thirrjes së Allahut të Lartësuar:
"O ju që besuat, përgjigjuni Allahut (duke iu bindur Atij) dhe të Dërguarit kur ju ftojnë për atë që ju jep jetë (ringjallje), dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek Ai do të tuboheni!” (Enfalë, 24).

Agjërimi i Ramazanit | Views: 740 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (1)

Të nderuar agjërues!
Të ndalemi te hadithi kudsi. Me fjalën e Allahut të Lartësuar: "O robërit e Mi!”.
Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) tregon se Allahu i Madhërishëm ka thënë:
Agjërimi i Ramazanit | Views: 708 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (2)

Gjuha ka një agjërim të veçantë. Këtë formë agjërimi e dinë ata, të cilët gjuhën e kanë të ruajtur. Ruajtja e saj nga përgojimi, shpifja, mashtrimet duhet të vazhdojë edhe jashtë Ramazanit. Ruajtësit e gjuhës hyjnë në radhët e të shpëtuarve.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1033 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Allahu i Lartësuar thotë: "Ai e udhëzon zemrën e tij (drejt besimit të vërtetë) dhe Allahu është i Gjithëditur për çdo gjë.” (Tegabun, 11).
Zemra është bazë e udhëzimit dhe kapital i çdo gjëje. Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) thotë:

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1298 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (1)

Trasmetohet nga Sehl ibn Sa'di se Muhamedi a.s. ka thene:"Njerezit do te kene miresi gjerisa ta shpejtojne iftarin." (Buhariu, Muslimi dhe Tirmidhiu) 

 Trasmetohet nga Ebu Hurejre se Muhamedi a.s. ka thene:"Zoti xh.sh. thote: "Me i dashuri prej roberve te mij eshte ai qe shpejton me teper iftarin". (Ahmedi dhe Tirmidhiu)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1699 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (8)

Ndër begatitë që Allahu i Lartësuar i ka dhuruar njeriut është edhe shtëpia, e cila është vendi ku banojmë, mbrohemi dhe nga e cila kemi shumë dobi. Nëse do të shikosh gjendjen e njerëzve që nuk kanë shtëpi, të cilët jetojnë rrugëve e parqeve, nëse do të shikosh gjendjen e refugjatëve,...

Agjërimi i Ramazanit | Views: 631 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

"Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kur’ani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriter (dallues i qartë për të drejtën dhe të gabuarën).” (Bekare, 185).
I gjithë Kur’ani zbriti në Levhi Mahfudh në muajin Ramazan dhe pikërisht për këtë Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) së bashku me Xhibrilin bënin përsëritjen e Kur’anit në këtë muaj.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 450 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Le të lexojmë dhe të meditojmë së bashku për thëniet pejgamberike. Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) na përgëzon me fjalët e Allahut:
- "O biri i Ademit! Nëse më lutesh dhe më shpreson, t’i fal mëkatet që ke bërë dhe nuk më intereson asgjë më tepër. Biri i Ademit, nëse mëkatet e tua arrijnë kupën e qiellit, e pastaj kërkon falje, t’i fal mëkatet dhe nuk më intereson asgjë.”

Agjërimi i Ramazanit | Views: 748 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Allahu e thërret në pendim, ai prapë bën mëkat, prapë Ai e thërret në pendim.
"Thuaj: "O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë Allahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!” (Zumer, 53).

Agjërimi i Ramazanit | Views: 854 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

185. (Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit që në te (filloi të) shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra).. .". (el-Bekare, 185)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1779 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2021