E martë, 28/05/2024, 14:24
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Zekati [36]
Agjërimi i Ramazanit [140]
Shehadeti - Dëshmia [10]
Namazi [7]
Haxhxhi [0]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 3
Vizitorë: 3
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Shtyllat e Fesë » Agjërimi i Ramazanit

Artikuj në kategori: 140
Artikujt e shfaqur: 109-120
Faqet: «- 1 2 ... 8 9 10 11 12

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet

Allahu i Lartësuar thotë: "Ai e udhëzon zemrën e tij (drejt besimit të vërtetë) dhe Allahu është i Gjithëditur për çdo gjë.” (Tegabun, 11).
Zemra është bazë e udhëzimit dhe kapital i çdo gjëje. Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) thotë:

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1439 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (1)

Trasmetohet nga Sehl ibn Sa'di se Muhamedi a.s. ka thene:"Njerezit do te kene miresi gjerisa ta shpejtojne iftarin." (Buhariu, Muslimi dhe Tirmidhiu) 

 Trasmetohet nga Ebu Hurejre se Muhamedi a.s. ka thene:"Zoti xh.sh. thote: "Me i dashuri prej roberve te mij eshte ai qe shpejton me teper iftarin". (Ahmedi dhe Tirmidhiu)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1917 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (8)

Ndër begatitë që Allahu i Lartësuar i ka dhuruar njeriut është edhe shtëpia, e cila është vendi ku banojmë, mbrohemi dhe nga e cila kemi shumë dobi. Nëse do të shikosh gjendjen e njerëzve që nuk kanë shtëpi, të cilët jetojnë rrugëve e parqeve, nëse do të shikosh gjendjen e refugjatëve,...

Agjërimi i Ramazanit | Views: 746 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

"Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kur’ani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriter (dallues i qartë për të drejtën dhe të gabuarën).” (Bekare, 185).
I gjithë Kur’ani zbriti në Levhi Mahfudh në muajin Ramazan dhe pikërisht për këtë Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) së bashku me Xhibrilin bënin përsëritjen e Kur’anit në këtë muaj.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 559 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Le të lexojmë dhe të meditojmë së bashku për thëniet pejgamberike. Muhammedi (Lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të) na përgëzon me fjalët e Allahut:
- "O biri i Ademit! Nëse më lutesh dhe më shpreson, t’i fal mëkatet që ke bërë dhe nuk më intereson asgjë më tepër. Biri i Ademit, nëse mëkatet e tua arrijnë kupën e qiellit, e pastaj kërkon falje, t’i fal mëkatet dhe nuk më intereson asgjë.”

Agjërimi i Ramazanit | Views: 879 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Allahu e thërret në pendim, ai prapë bën mëkat, prapë Ai e thërret në pendim.
"Thuaj: "O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, pse vërtetë Allahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!” (Zumer, 53).

Agjërimi i Ramazanit | Views: 934 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

185. (Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramadanit që në te (filloi të) shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra).. .". (el-Bekare, 185)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1972 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Qëllimi i agjërimit është që besimtari të ngjitet në shkallën e takvallëkut (devotshmërisë, përkushtimit). Dijetarët dhanë disa përkufizimi mbi takvallëkun, si:
- Muttekunë janë ata që ruhen nga dënimi i Allahut, duke u larguar prej asaj që e ka ndaluar Allahu dhe njëherazi zbatojnë urdhrat dhe obligimet e Allahut;
- Muttekunë janë ata që largohen prej gjynaheve;

Agjërimi i Ramazanit | Views: 679 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Pastrimi i shpirtit është nevojë e patjetërsueshme. Allahu i Lartësuar e kërkon një gjë të tillë. Ai dërgoi Pejgamberët dhe zbriti librat, me të vetmin qëllim që të ofrojë lehtësi në edukimin, korrigjimin dhe pastrimin e shpirtrave, e cila arrihet vetëm duke kuptuar obligueshmërinë e adhurimit ndaj Allahut të Lartësuar.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 769 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (1)

Ramazani është një mundësi ekskluzive për besimtarin e mirë që ai të jetë falënderues dhe mirënjohës ndaj Allahut të Lartësuar. Le të kujtojmë së bashku se jemi të obliguar ta falënderojmë Krijuesin Fuqiplotë për të mirat dhe dhuntitë e pakufishme të Tij. Veçojmë tri mënyra falënderimi:

Agjërimi i Ramazanit | Views: 956 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

1. Obligimi i bërjes së nijetit për agjërim të obliguar që para hyrjes së Sabahut: Nëse është vërtetuar hyrja e Ramazanit me shikim të syrit, apo nga ana e dëshmitarëve, apo me plotësim të muajit Shaban, obligohet çdo musliman i ngarkuar nga sheriati që të vendosë- të bëjë nijet për agjërim që në mbrëmje, sepse i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "Kushdo që nuk e bën nijetin për agjërim para agimit, ai nuk ka agjërim (nuk i quhet agjërimi)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1590 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Namazi i teravive është sunet për burra dhe për gra. Fjala “teravi” është shumës i fjalës “teruihatun” e cila rrjedh nga fjala “rahatun”, që do të thotë çlodhje, pushim. Imam El Fejumi në “Misbahul munir” dhe imam Ibnul Mendhuri në “Lisanul arab” shpjegojnë se namazi i teravive është quajtur kështu,...

Agjërimi i Ramazanit | Views: 770 | Added by: Argjendi | Date: 14/08/2009 | Comments (0)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2024