E diel, 24/01/2021, 20:03
Eselamu alejkum Guest | RSS
Menya
Kategoritë
Zekati [36]
Agjërimi i Ramazanit [140]
Shehadeti - Dëshmia [10]
Namazi [7]
Haxhxhi [0]
Komentet
500
Na gjeni n'Youtube

Statistikat

Gjithsejt online: 1
Vizitorë: 1
Anëtarë: 0
Hyrja » Artikuj » Shtyllat e Fesë » Agjërimi i Ramazanit

Artikuj në kategori: 140
Artikujt e shfaqur: 73-84
Faqet: «- 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12

Radhit sipas:: Data · Emri · Votat · Komentet · Shikimet
Hadithi i pestë:
 “Transmeton Aishja dhe Esma, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, se Muhamedi salallahu alejhi ue selem pas imsakut është zgjuar në mëngjes i papastër – xhunub nga kontakti martesor, pastaj është pastruar ( ka marrë gusul) dhe ka vazhduar agjërimin.” ...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 587 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

Hadithi i shtatë:
 Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Kemi qenë ulur me Profetin, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë me të, dhe erdhi një person dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, u shkatërrova!” Ai tha: “Çfarë ke?” Tha: “Bëra marrëdhënie me gruan time ja Resulallah.” ...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 478 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

Plotësimi i shpjegimit të hadithit të shtatë
1- Marrëdhëniet intime gjatë muajit të Ramazanit janë nga gjërat e shëmtuara që e çojnë njeriun në shkatërrim, ngase Muhamedi salallahu alejhi ue selem u solidarizua me mendimin e atij sahabit, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tha: “U shkatërrova o i Dërguar i Allahut.” ...
Agjërimi i Ramazanit | Views: 343 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

 “Dhe nuk ju obligoi në fe me ndonjë vështirësi.” (Haxh: 78)
Si dhe ajeti tjetër: “Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju.” (El-Bekare: 185)
Agjërimi i Ramazanit | Views: 348 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

Thotë Allahu i Madhëruar në Kuranin Famëlartë: ”(Ato ditë të numëruara janë) Muaji i Ramazanit, që në të (filloi të) shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues (i së vërtetës nga gënjeshtra).” (El-Bekare: 187)
Agjërimi i Ramazanit | Views: 499 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

-Kush jeni ju?
-Unë jam musafiri juaj, udhëtari, vizituesi juaj i përkohshëm, këshilluesi juaj i sinqertë.
-Si quheni ju, o musafir i nderuar?
-Unë quhem Ramazani, pasardhës i ditëve.
-Unë quhem Ramazani, pasardhës i ditëve.
-Sa vjeç jeni?
-Jam përafërsisht 1430 vjeç.
Agjërimi i Ramazanit | Views: 875 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (0)

1. Do ta agjëroj tërë muajin Ramazan duke shpresuar në shpërblimin e Allahut.
2. Do t’i fal të pesë namazet në orët e përcaktuara, pa lënë t'u kalojë koha.
3. Do t’i fal të gjitha namazet me xhemat në xhami, duke mos munguar asnjëherë.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 704 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (2)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit e Mëshirëplotit. Falënderimi i takon Allahut, lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të Dërguarin Muhamed.
Vëlla i dashur! Gëzuar muajin e Ramazanit!
A dëshiron ta ruash veten nga etja për pesëdhjetë mijë vjet Ditën e Kiametit?

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1453 | Added by: Argjendi | Date: 26/08/2009 | Comments (4)

Dije, o ti musliman, o rob i Allahut – Allahu na dhëntë dije neve dhe juve-, se këtë shpërblim mashështor dhe mirësi të çmueshme, të cilin nuk mund ta llogarisë veçse Falësi më i Madh, Mëshirëploti, nuk e fiton atë veçse ai i cili e agjëron Ramazanin sipas shembullit të vulës së Pejgamberëve (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), në lidhje me dispozitat që kanë të bëjnë me këtë obligim madhështor dhe me këtë muaj të begatë.

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1250 | Added by: Argjendi | Date: 17/08/2009 | Comments (0)

Të nderuar besimtarë!
Netët dhe ditët kalojnë, muajt dhe vitet po ecin. Disa prej njerëzve e përfunduan misionin në këtë botë, ndërsa disa ende jo. E lus Allahun e Lartësuar që jetën tonë ta bëjë të bereqetshme dhe që Ai të jetë i kënaqur me përpjekjen dhe angazhimin tonë!
Agjërimi i Ramazanit | Views: 577 | Added by: Argjendi | Date: 17/08/2009 | Comments (0)

" O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm.  (Jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompensim, ushqim (ditor), i një të varfëri, ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aq më mirë për te. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
Agjërimi i Ramazanit | Views: 819 | Added by: Argjendi | Date: 17/08/2009 | Comments (0)

Trasmetohet nga Selman ibn Amir ed-Dibbij se Muhmedi a.s. ka thene:"Kur ben ndokush iftar, le te filloje me hurme sepse aje eshte begati, e nese s'gjen dot, atehere me uje, sepse uji eshte i paster." (Buahriu, Muskimi dhe te tjere)

Agjërimi i Ramazanit | Views: 1161 | Added by: Argjendi | Date: 17/08/2009 | Comments (2)

Kërko
Sinqeriteti n' FB
Radio Pendimi

Njëshmëria
Lidhje Islame
Miqtë e Allahut

Copyright © Sinqeriteti.com 2021